ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Řešení problémů

Řešení problémů – instalace ESET Bridge

Windows:

oPokud instalace selže, podívejte se do instalačního protokolu all-in-one instalačního balíčku. Naleznete jej ve stejné složce, ze které jste spustili all-in-one instalační balíček. Například: C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

oZda služby ESET Bridge běží můžete ověřit například prostřednictvím konzole services.msc, kde je najdete pod názvem EsetBridgeWatchdog a EsetBridge).

Linux:

oOvěřte, zda služba EsetBridge a EsetBridgeWatchdog běží pomocí příkazu:

sudo service EsetBridge status

 

sudo service EsetBridgeWatchdog status

 


note

Standardně se obě služby spouští automaticky. Služba EsetBridgeWatchdog monitoruje a restartuje službu EsetBridge, pokud dojde k jejímu pádu/zastavení.

Vzdálené restartování služby EsetBridge.

Službu EsetBridge můžete restartovat vzdáleně přímo z webové konzole ESET PROTECT prostřednictvím klientské úlohy pro spuštění příkazu:

Windows: cmd /c "net stop "EsetBridge" & sc start "EsetBridge"

Linux: sudo service EsetBridge restart

Protokoly ESET Bridge

Windows:

oC:\ProgramData\ESET\Bridge\CrashDumps

oC:\ProgramData\ESET\Bridge\Logs

oC:\ProgramData\ESET\Bridge\Proxies\Nginx\logs\cache.log

Linux:

o/var/log/eset/bridge/Bridge.log

o/var/log/eset/bridge/Watchdog.log

o/var/opt/eset/bridge/nginx/logs/cache.log

Používání ESET PROTECT On-Prem ke shromažďování protokolů ESET Bridge

1.Otevřete webovou konzoli ESET PROTECT ve webovém prohlížeči a přihlaste se.

2.V hlavním menu klikněte na Počítače, vyberte zařízení, na kterém běží ESET Bridge a v kontextovém menu klikněte na možnost Detaily.

3.Kliknutím na Protokoly > Log Collector > Spustit ESET Log Collector spustíte úlohu pro diagnostiku.

4.Po dokončení úlohy klikněte na novou položku v seznamu protokolů a kliknutím na Stáhnout protokol Collector Logu získáte protokoly včetně protokolů ESET Bridge.

Rotace protokolů ESET Bridge

ESET Bridge disponuje funkcí pro rotaci protokolů, která po určité době provede rotaci protokolů za účelem snížení jejich velikosti. Zároveň funkce pro čištění protokolů zajistí odstranění nejstarších souborů s protokoly, čímž se uvolní místo na disku.

1.V textovém editoru si otevřete konfigurační soubor pkgid:

Windows: C:\Program Files\ESET\Bridge\pkgid

Linux: /opt/eset/bridge/etc/pkgid

2.Upravte parametry v souboru pkgid:

Parametr

Popis

Platí pro

logger_rotation

Velikost souboru s protokolem v MB, po jejímž dosažení dojde k rotaci.

Spustitelné protokoly ESET Bridge

logger_purgeAge

Časový interval ve dnech, kdy dojde k pročištění protokolů.

Spustitelné protokoly ESET Bridge

nginx_logger_rotation_kb

Velikost souboru s protokolem v KB, po jejímž dosažení dojde k rotaci.

Spustitelné protokoly nginx

nginx_logger_purge_days

Časový interval ve dnech, kdy dojde k pročištění protokolů.

Spustitelné protokoly nginx


warning

Ujistěte se, že konfigurační soubor má kódování UTF-8. ESET Bridge nedokáže zpracovat soubory s kódováním UTF-8 se sekvencí BOM.

3.Restartujte službu ESET Bridge.

Vymažte cache ESET Bridge

Vymazání cache ESET Bridge může vyřešit problémy při neúspěšných aktualizacích produktů ESET nebo aktualizacích modulů. Vymazání cache ESET Bridge provedete následujícím způsobem:

1.Vymažte obsah adresáře cache ESET Bridge:


note

Níže uvedené cesty jsou výchozím umístěním adresáře eset_cache. Pokud používáte vlastní umístění adresáře cache, přejděte do vlastního adresáře cache.

Windows: C:\ProgramData\ESET\Bridge\Proxies\Nginx\data\eset_cache

Linux: /var/opt/eset/bridge/nginx/data/eset_cache

2.Restartujte službu EsetBridge, aby se znovu vytvořila cache ESET Bridge:

Windows – klikněte na Start > Otevřete services.msc > Klikněte pravým tlačítkem myši na EsetBridge a vyberte možnost Restartovat.

Linux – v terminálu spusťte příkaz: sudo service EsetBridge restart