ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Politika pro ESET Management Agenta

Podle následujících kroků vytvoříte politiku pro ESET Management Agenta tak, aby používal ESET Bridge jako proxy server.

1.Otevřete webovou konzoli ESET PROTECT ve webovém prohlížeči a přihlaste se.


note

All-in-one instalační balíček ESET PROTECT a virtuální appliance (pokud je při jejím nasazení povolen ESET Bridge) vytvoří výchozí HTTP Proxy politiky pro ESET Management Agenta a bezpečnostní produkty ESET a přiřadí je statické skupině Všechna zařízení. V daných politikách je nastaveno používání HTTP Proxy. Ve výchozím nastavení je povoleno Cachování HTTPS komunikace:

Politika ESET Bridge obsahuje HTTPS certifikát. Přepínač u CachováníHTTPS komunikace je v poloze zapnuto.

Politika použití HTTP Proxy u ESET Endpoint pro Windows obsahuje certifikační autoritu pro cachování HTTPS komunikace.

Pokud již máte vytvořené politiky a aplikované na všechny agenty na všech spravovaných zařízeních, doporučujeme upravit stávající, místo vytváření nových. V sekci Politiky klikněte na předdefinovanou politiku s názvem ESET Management – Použití HTTP Proxy, z kontextového menu vyberte možnost icon_edit Změnit a dále přejděte do části Nastavení (viz krok 4).

2.V hlavním menu klikněte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

new_policy

3.V sekci Obecné zadejte název. Volitelně zadejte popis a vyberte si štítky.

policy_basic

4.V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu produkt ESET Management.

5.Přejděte do části Rozšířená nastavení. V závislosti na použití si z rozbalovacího menu Typ konfigurace proxy vyberte typ HTTP Proxy:

Globální proxy – vybráním této možnosti bude agent danou proxy (ESET Bridge) používat pro přístup do internetu (stahování dat z cache) a směrování komunikace.

Rozdílná proxy pro jednotlivé služby – tuto možnost vyberte, pokud chcete pro replikaci dat (směrování komunikace) a připojování k ESET serverům (například aktualizačním) použít rozdílné proxy servery (ESET Bridge).


note

Detailní popis jednotlivých nastavení ESET Management Agenta naleznete v online nápovědě k ESET PROTECT On-Prem.

policy_settings_agent

6.Postupujte podle kroků na základě předchozího výběru:

arrow_down_business Globální proxy

 

arrow_down_business Rozdílná proxy pro jednotlivé služby

 

7.Přejděte do části Přiřadit vyberte konkrétní počítače nebo skupiny, na které chcete politiku aplikovat. ESET Management Agenti na daných zařízeních budou používat ESET Bridge jako proxy server (dle konfigurace v této politice).

8.Klikněte na tlačítko Dokončit. Případně přejděte do části Souhrn, kde si zkontrolujte, zda politika odpovídá vašim představám a následně klikněte na tlačítko Dokončit.

Jakmile ESET Management Agenti na spravovaných stanicích obdrží politiku, začnou se připojovat k ESET Bridge.