Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów z instalacją programu ESET Bridge

Windows:

oJeśli instalacja nie powiedzie się, przejrzyj pliki dziennika instalacji w pakiecie instalatora kompleksowego. Dzienniki znajdują się w tym samym katalogu co instalator kompleksowy, na przykład C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

oSprawdź, czy usługi ESET Bridge są uruchomione w przystawce services.msc (poszukaj EsetBridge i EsetBridgeWatchdog).

System Linux :

oSprawdź, czy usługi EsetBridge i EsetBridgeWatchdog są uruchomione, wykonując następujące polecenia:

sudo service EsetBridge status

 

sudo service EsetBridgeWatchdog status

 


note

Domyślnie obie usługi są uruchamiane automatycznie. Usługa EsetBridgeWatchdog monitoruje usługę EsetBridge i uruchamia ją ponownie po zatrzymaniu.

Uruchom ponownie usługę EsetBridge w sposób zdalny

Usługę EsetBridge można ponownie uruchomić w sposób zdalny z poziomu konsoli internetowej ESET PROTECT za pomocą zadania klienta Uruchom polecenie:

System Windows: cmd /c "net stop "EsetBridge" & sc start "EsetBridge"

System Linux: sudo service EsetBridge restart

Dzienniki ESET Bridge

Windows:

oC:\ProgramData\ESET\Bridge\CrashDumps

oC:\ProgramData\ESET\Bridge\Logs

oC:\ProgramData\ESET\Bridge\Proxies\Nginx\logs\cache.log

System Linux :

o/var/log/eset/bridge/Bridge.log

o/var/log/eset/bridge/Watchdog.log

o/var/opt/eset/bridge/nginx/logs/cache.log

Użyj ESET PROTECT do zbierania dzienników ESET Bridge

1.Otwórz konsolę internetową ESET PROTECT w przeglądarce internetowej i zaloguj się.

2.Kliknij Komputery, kliknij komputer, na którym uruchomiony jest ESET Bridge i wybierz Szczegóły.

3.Wybierz kolejno: Dzienniki > Log Collector > Uruchom Log Collector, aby uruchomić zadanie Log Collector.

4.Po zakończeniu zadania kliknij nowy wpis na liście dzienników, a następnie kliknij przycisk Pobierz dziennik aplikacji Log Collector, aby pobrać dzienniki, w tym dzienniki ESET Bridge.

Rotacja dzienników ESET Bridge

ESET Bridge ma funkcję rotacji dzienników, która obraca dzienniki w określonych odstępach czasu, dzięki czemu pliki dziennika nie będą zbyt duże. Funkcja czyszczenia dzienników usuwa również najstarsze pliki dziennika, aby zwolnić miejsce.

1.Otwórz plik pkgid w edytorze tekstowym:

System Windows: C:\Program Files\ESET\Bridge\pkgid

System Linux: /opt/eset/bridge/etc/pkgid

2.Edytuj parametry w pliku pkgid:

Parametr

Opis

Dotyczy

logger_rotation

Rozmiar pliku dziennika w MB w momencie wystąpienia rotacji.

Dzienniki wykonywalne ESET Bridge

logger_purgeAge

Przedział czasu w dniach, w których następuje oczyszczanie.

Dzienniki wykonywalne ESET Bridge

nginx_logger_rotation_kb

Rozmiar pliku dziennika w KB w momencie wystąpienia rotacji.

Dzienniki wykonywalne nginx

nginx_logger_purge_days

Przedział czasu w dniach, w których następuje oczyszczanie.

Dzienniki wykonywalne nginx


warning

Pamiętaj, aby zapisać plik konfiguracyjny w kodowaniu UTF-8. ESET Bridge nie może przetwarzać plików zapisanych w kodowaniu UTF-8 z BOM.

3.Uruchom ponownie usługę ESET Bridge.