Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zaawansowana konfiguracja ESET Bridge

ESET Bridge ma domyślną politykę odmów dla przekazywanych żądań i domyślnie są zezwolone tylko hosty ESET.

Zezwól na niestandardową nazwę hosta ESET PROTECT (lub dowolną inną niestandardową nazwę hosta)

1.Otwórz plik restrict.conf.template w edytorze tekstowym:

System Windows: C:\ProgramData\ESET\Bridge\Proxies\Nginx\Conf\restrict.conf.template

System Linux: /var/opt/eset/bridge/nginx/conf/restrict.conf.template

2.Dodaj wyrażenie regularne definiujące niestandardową nazwę hosta ESET PROTECT (poniższy kod jest przykładem):

if ($http_host ~* "^.*\.protect01\.company\.net(:[0-9]+)?(/.*)?$")

{

    set $valid_host 1;

}

3.Zapisz zaktualizowany plik restrict.conf.template.


warning

Pamiętaj, aby zapisać plik konfiguracyjny w kodowaniu UTF-8. ESET Bridge nie może przetwarzać plików zapisanych w kodowaniu UTF-8 z BOM.

4.Uruchom ponownie usługę ESET Bridge.

Zezwól na port niestandardowy ESET PROTECT (lub dowolny inny port niestandardowy)

1.Otwórz plik nginx.conf.http.server.template w edytorze tekstowym:

System Windows: C:\ProgramData\ESET\Bridge\Proxies\Nginx\Conf\nginx.conf.http.server.template

System Linux: /var/opt/eset/bridge/nginx/conf/nginx.conf.http.server.template

2.Dodaj port niestandardowy ESET PROTECT do następującego wiersza:

proxy_connect_allow 443 563 2222 2225 ${ANTISPAM_TARGET_HOST_PORT} ${EPNS_TARGET_HOST_PORT};

3.Zapisz zaktualizowany plik nginx.conf.http.server.template.


warning

Pamiętaj, aby zapisać plik konfiguracyjny w kodowaniu UTF-8. ESET Bridge nie może przetwarzać plików zapisanych w kodowaniu UTF-8 z BOM.

4.Uruchom ponownie usługę ESET Bridge.

 


note

Obsługa funkcji Add ESET Inspect Connector

Domyślna konfiguracja ESET Bridge nie obsługuje komunikacji sieciowej ESET Inspect Connector. Aby dodać obsługę ESET Inspect Connector, wykonaj następujące kroki:

1.Zezwalaj na nazwę hosta serwera ESET Inspect — zobacz powyższe kroki, aby zezwolić na niestandardową nazwę hosta.

2.Zezwalaj na port ESET Inspect (domyślnie 8093) — zobacz powyższe kroki, aby zezwolić na port niestandardowy.