ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Řešení problémů

Řešení problémů – instalace ESET Bridge

Windows:

oPokud instalace selže, podívejte se do instalačního protokolu all-in-one instalačního balíčku. Naleznete jej ve stejné složce, ze které jste spustili all-in-one instalační balíček. Například: C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

oZda služby ESET Bridge běží můžete ověřit například prostřednictvím konzole services.msc, kde je najdete pod názvem EsetBridgeWatchdog a EsetBridge).

Linux:

oOvěřte, zda služba EsetBridge a EsetBridgeWatchdog běží pomocí příkazu:

sudo service EsetBridge status

 

sudo service EsetBridgeWatchdog status

 


note

Standardně se obě služby spouští automaticky. Služba EsetBridgeWatchdog monitoruje a restartuje službu EsetBridge, pokud dojde k jejímu pádu/zastavení.

Vzdálené restartování služby EsetBridge.

Službu EsetBridge můžete restartovat vzdáleně přímo z ESET PROTECT Web Console prostřednictvím klientské úlohy pro spuštění příkazu:

Windows: cmd /c "net stop "EsetBridge" & sc start "EsetBridge"

Linux: sudo service EsetBridge restart

Protokoly ESET Bridge

Windows:

oC:\ProgramData\ESET\Bridge\CrashDumps

oC:\ProgramData\ESET\Bridge\Logs

oC:\ProgramData\ESET\Bridge\Proxies\Nginx\logs\cache.log

Linux:

o/var/log/eset/bridge/Bridge.log

o/var/log/eset/bridge/Watchdog.log

o/var/opt/eset/bridge/nginx/logs/cache.log

Rotace protokolů ESET Bridge

ESET Bridge disponuje funkcí pro rotaci protokolů, která po určité době provede rotaci protokolů za účelem snížení jejich velikosti. Zároveň funkce pro čištění protokolů zajistí odstranění nejstarších souborů s protokoly, čímž se uvolní místo na disku.

1.V textovém editoru si otevřete konfigurační soubor pkgid:

Windows: C:\Program Files\ESET\Bridge\pkgid

Linux: /opt/eset/bridge/etc/pkgid

2.Upravte parametry v souboru pkgid:

Parametr

Popis

Platí pro

logger_rotation

Velikost souboru s protokolem v MB, po jejímž dosažení dojde k rotaci.

Spustitelné protokoly ESET Bridge

logger_purgeAge

Časový interval ve dnech, kdy dojde k pročištění protokolů.

Spustitelné protokoly ESET Bridge

nginx_logger_rotation_kb

Velikost souboru s protokolem v KB, po jejímž dosažení dojde k rotaci.

Spustitelné protokoly nginx

nginx_logger_purge_days

Časový interval ve dnech, kdy dojde k pročištění protokolů.

Spustitelné protokoly nginx

3.Restartujte službu ESET Bridge.