ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Cachování HTTPS komunikace

ESET Bridge dokáže dešifrovat a do cache ukládat následující HTTPS komunikaci:

oŽádosti o aktualizace (modulů, repozitáře) odeslané podporovanými bezpečnostními produkty ESET:

Podporované bezpečnostní produkty ESET

Podporované verze produktů

ESET Endpoint Antivirus/Security pro Windows

10 a novější

oKomunikace a ESET PROTECT výše uvedených podporovaných bezpečnostních produktů ESET se službou ESET LiveGuard Advanced.


important

ESET Bridge nepodporuje cachování komunikace HTTPS u bezpečnostních produktů ESET, které nejsou uvedeny výše.

ESET PROTECT Cloud nepodporuje cachování komunikace HTTPS – požadované certifikáty jsou k dispozici v ESET PROTECT, ale ne v ESET PROTECT Cloud.

ESET PROTECT all-in-one instalační balíček automaticky vygeneruje ESET Bridge klientský certifikát a pomocí politiky jej nasadí do ESET Bridge a ESET PROTECT certifikační autoritu do bezpečnostního produktu ESET.

Pokud jste ESET Bridge nainstalovali pomocí samostatného instalačního programu, pro cachování HTTPS komunikace je nutné politiku upravit ručně:

1.Vytvořte nebo upravte stávající politiku pro ESET Bridge:

a.Rozbalte možnost Cache a pomocí přepínače aktivujte možnost Ukládat HTTPS komunikaci do cache.

b.Na řádku HTTPS certifikát klikněte na Změnit certifikát, dále klikněte na Otevřít seznam certifikátů a vyberte ESET Bridge certifikát.

2.Vytvořte nebo upravte stávající politiku pro bezpečnostní produkt ESET. Při konfiguraci proxy serveru v sekci Nástroje > Proxy server klikněte na řádku Certifikační autority na Změnit a přidejte ESET PROTECT certifikační autoritu. Bezpečnostní produkty ESET ověřují platnost certifikátu definovaného v ESET Bridge politice vůči certifikační autoritě.