ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Pokročilá konfigurace ESET Bridge

ESET Bridge ve výchozím nastavení odmítá všechny příchozí požadavky a povoleny jsou pouze hostitelské servery ESET.

Povolte vlastní název serveru, na kterém běží ESET PROTECT (nebo jakýkoli jiný vlastní název hostitele)

1.V textovém editoru si otevřete konfigurační soubor restrict.conf.template:

Windows: C:\ProgramData\ESET\Bridge\Proxies\Nginx\Conf\restrict.conf.template

Linux: /var/opt/eset/bridge/nginx/conf/restrict.conf.template

2.Přidání regulárního výrazu definující název serveru, na kterém běží ESET PROTECT (níže je uveden příklad):

if ($http_host ~* "^.*\.protect01\.company\.net(:[0-9]+)?(/.*)?$")

{

    set $valid_host 1;

}

3.Uložte aktualizovaný soubor restrict.conf.template.


warning

Ujistěte se, že konfigurační soubor má kódování UTF-8. ESET Bridge nedokáže zpracovat soubory s kódováním UTF-8 se sekvencí BOM.

4.Restartujte službu ESET Bridge.

Povolení odlišného portu, na kterém běží ESET PROTECT (nebo libovolného jiného vlastního portu)

1.V textovém editoru si otevřete konfigurační soubor nginx.conf.http.server.template:

Windows: C:\ProgramData\ESET\Bridge\Proxies\Nginx\Conf\nginx.conf.http.server.template

Linux: /var/opt/eset/bridge/nginx/conf/nginx.conf.http.server.template

2.Vámi vybraný port, který používá ESET PROTECT, přidejte do konfiguračního souboru do řádku:

proxy_connect_allow 443 563 2222 2225 ${ANTISPAM_TARGET_HOST_PORT} ${EPNS_TARGET_HOST_PORT};

3.Uložte aktualizovaný soubor nginx.conf.http.server.template.


warning

Ujistěte se, že konfigurační soubor má kódování UTF-8. ESET Bridge nedokáže zpracovat soubory s kódováním UTF-8 se sekvencí BOM.

4.Restartujte službu ESET Bridge.

 


note

Přidání podpory pro ESET Inspect Connector

Výchozí konfigurace ESET Bridge nepodporuje síťovou komunikaci přes ESET Inspect Connector. Chcete-li přidat podporu pro ESET Inspect Connector, postupujte takto:

1.Povolte názvu serveru, na kterém běží ESET Inspect – jak povolit vlastní název hostitele je popsáno výše.

2.Povolte port ESET Inspect (ve výchozím nastavení 8093) – jak povolit vlastní port je popsáno výše.