Práva

Otevřete nabídku Nastavení > Zobrazit pokročilé nastavení… > Uživatel > Práva. Chcete-li nastavit seznam oprávněných uživatelů, vyberte daného uživatele ze seznamu uživatelů na levé straně a klikněte na tlačítko Přidat. Chcete-li odstranit uživatele, vyberte jeho jméno v seznamu oprávněných uživatelů a klikněte na tlačítko Odebrat.

 

Poznámka: Pokud necháte seznam prázdný, všichni uživatelé budou automaticky považováni za oprávněné.