Filtrování protokolů

Protokoly obsahují různé druhy záznamů dění v systému. Prostřednictvím funkce filtrování mohou být zobrazeny pouze záznamy určitého druhu.

 

Druhy záznamů:

Kritická upozornění - zaznamenány budou pouze kritické chyby systému (např. nespuštění antivirové ochrany)

Chyby - zaznamenány budou chyby typu "Chyba při stahování souboru aktualizace" a kritická upozornění

Varování - zaznamenány budou varovné zprávy a všechny výše uvedené záznamy

Informační záznamy - zaznamenány budou informační zprávy (např. o úspěšné aktualizaci) a všechny výše uvedené záznamy

Diagnostické záznamy - zaznamenány budou informace důležité pro ladění programu a všechny výše uvedené záznamy.

 

Všechny filtry - označením se vyberou/ odeberou všechny výše uvedené protokoly.