Objekty

Sekce Objekty umožňuje určit, jaké soubory se budou kontrolovat na přítomnost infiltrace.

 

Soubory – kontrola všech běžných typů souborů (programy, obrázky, audio, video, databázové soubory atd.).

Symbolické linky - (dostupné pouze pro On-demand kontrolu) kontroluje speciální typy souborů, které obsahují řetězec textu definován operačním systémem jako cesta k jinému souboru či složce,

Poštovní soubory - (není dostupné v rezidentní ochraně) kontroluje soubory, které obsahují emailové zprávy.

Schránky poštovních souborů - (není dostupné v rezidentní ochraně) kontroluje uživatelské mailboxy. Nesprávné použití může vést ke konfliktu s Vaším emalovým klientem.

Archivy - (není dostupné v rezidentní ochraně) kontrola souboru v archivech (.rar, .zip, .arj, .tar, etc.).

Samorozbalovací archivy - (není dostupné v rezidentní ochraně) kontroluje samorozbalovací archivy.

Runtime archivy - runtime archivy se na rozdíl od klasických archivů dekomprimují v paměti počítače po spuštění souboru (typicky UPX, ASPack, yoda, FGS, atd.)