Přípony

Přípona souboru je součástí jeho názvu, ve kterém je oddělena tečkou. Přípona označuje typ a obsah souboru. V této části nastavení parametrů ThreatSense můžete nastavit typy souborů, které budou kontrolovány.

 

Standardně se kontrolují všechny soubory bez ohledu na příponu. Do seznamu souborů vyloučených z kontroly může být přidána jakákoli přípona. Pomocí tlačítek Přidat a Odebrat můžete povolit nebo zakázat kontrolu požadovaných souborů podle jejich přípon.

 

Vyloučení přípon je někdy nutné, pokud probíhající kontrola narušují činnost specifického programu, který k daným typům souborů bude přistupovat. Například může být někdy vhodné vyloučit přípony. Log, .Cfg a Tmp.