Rozšířené nastavení

V tomto okně lze definovat typy objektů, které kontroluje techologie ThreatSense, zapnout/ vypnout Rozšířenou heurostiku a nastavit chování pro archivy a výměnná média.

 

Doporučujeme neměnit hodnoty v sekci Standardní nastavení archivů, pouze v případě, že potřebujete vyřešit specifický problém jako je zpomalení rychlosti počítače při skenu vnořených archivů.

 

Rozšířenou heuristiku jádra ThreatSense můžete zapnout / vypnout odděleně pro vytvořené a modifikované soubory a odděleně pro prováděné soubory klepnutím na možnost Zapnout rozšířenou heuristiku.

 

Pokud chcete, aby byl systém při používání rezidentní ochrany co nejméně zatěžován, můžete nastavit velikost optimalizačního mezipaměti. Toto chování bude aktivní v případě, že použijete možnost Zapnout paměť čistých souborů. Pokud vypnete tuto funkcionalitu, všechny soubory budou kontrolovány v momentě, kdy k nim operační systém přistoupí. V jiném případě se informace o souborech uloží do paměti (po stanovený limit) a nebudou opakovaně kontrolovány. Soubory se znovu zkontrolují až po aktualizaci virových databází. Pro nastavení množství souborů, které budou uloženy do paměti, vložte požadovanou hodnotu do pole vedle Velikost paměti.

 

Další parametry kontroly lze nastavit v okně Nastavení parametrů ThreatSense. Můžete nastavit, jaké typy objektů (Objekty) se budou kontrolovat, jakými metodami (Metody) a na jaké úrovni budou léčeny (Úroveň léčení). Rovněž lze nastavit typy souborů (Přípony) a limity (Omezení), s nimiž bude rezidentní kontrola provedena.

 

Okno nastavení jádra ThreatSense můžete otevřít po kliknutí na Nastavit... v okně rozšířených nastavení. Pro více informací o parametrech skenovacího jádra ThreatSense naleznete v kapitole Nastavení parametrů ThreatSense.