Volitelná kontrola

Volitelná kontrola je vhodným řešením pokud chcete upravit parametry kontroly jako jsou cíle a metody kontroly. Výhodou volitelné kontroly je možnost podrobně specifikovat její parametry. Různé konfigurace se dají ukládat jako profily definované uživatelem, které jsou užitečné zejména pokud je třeba periodicky opakovat kontrolu se stejnými parametry.

 

V menu Kontrola počítače > Volitelná kontrola si lze vybrat profil a Cíle kontroly ze stromové struktury. Cíl kontroly můžete blíže specifikovat i zadáním cesty k adresáři nebo souboru(ům), které chcete zařadit do kontroly. Pokud chcete zkontrolovat systém bez provedení dostupných akcí léčení, označte možnost Kontrolovat bez léčení. Celkově si můžete vybrat ze tří úrovní léčení, kliknutím na Nastavit ... Léčení.

 

Nastavování a spouštění volitelných kontrol doporučujeme zejména pokročilým uživatelům, kteří již mají předchozí zkušenost s používáním antivirových programů.