ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Opgave, der springes over

En opgave kan springes over, når computeren kører på batteri eller er slukket. Vælg, hvornår opgaven skal køres, blandt en af disse indstillinger, og klik på Næste:

På næste planlagte klokkeslæt – Opgaven kører, hvis computeren er tændt på det næste planlagte klokkeslæt.

Så hurtigt som muligt – Opgaven kører, når computeren tændes.

Straks, hvis tiden siden sidste planlagte kørsel overskrider (timer) – Repræsenterer den tid, der er gået siden første gang, opgaven blev sprunget over. Hvis denne tid overskrides, køres opgaven med det samme.


example

Straks, hvis tiden siden sidste planlagte kørsel overskrider (timer) – eksempler

En eksempelopgave er indstillet til at køre gentagne gange hver time. Indstillingen Straks, hvis tiden siden sidste planlagte kørsel overskrider (timer) er valgt, og den overskredne tid er indstillet til to timer. Opgaven kører kl. 13:00, og når den er færdig, går computeren i slumretilstand:

Computeren aktiveres kl. 15:30. Første gang, opgaven blev sprunget over, var kl. 14:00. Der er kun gået 1,5 time siden kl. 14:00, så opgaven kører kl. 16:00.

Computeren aktiveres kl. 16:30. Første gang, opgaven blev sprunget over, var kl. 14:00. Der er gået 2,5 time siden kl. 14:00, så opgaven kører med det samme.