ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Tidsindstilling for opgave – Udløst af hændelse

Opgaven udløses på en af følgende hændelser:

Hver gang computeren starter

Den første gang computeren starter hver dag

Opkaldsforbindelse til internettet/VPN

Vellykket opdatering af modul

Vellykket opdatering af produkt

Brugerlogin

Trusselsregistrering

Ved planlægning af en opgave, der er udløst af en hændelse, kan du angive minimumintervallet mellem to fuldførelser af opgaven. Hvis du f.eks. logger på din computer adskillige gange om dagen, skal du vælge 24 timer til at udføre opgaven kun ved dagens første login og derefter den næste dag.