ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Opsætning

Du kan finde grupper af tilgængelige beskyttelsesfunktioner i programmets hovedvindue > Opsætning.

PAGE_SETUP

Menuen Opsætning er opdelt i følgende grupper:

ICON_COMPUTER_PROTECTION Computerbeskyttelse

ICON_INTERNET_PROTECTION Internetbeskyttelse

Der er yderligere indstillinger nederst i opsætningsvinduet. Klik på Avanceret opsætning for at konfigurere mere detaljerede parametre for de enkelte moduler. Brug Importér/eksportér indstillinger til at indlæse opsætningsparametrene med en .xml-konfigurationsfil eller til at gemme de aktuelle opsætningsparametre i en konfigurationsfil.