ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

HIPS-regeladministration

En liste over brugerdefinerede regler, og regler, der tilføjes automatisk fra HIPS-systemet. Du kan finde flere oplysninger om regeloprettelse og HIPS-handlinger i kapitlet Indstillinger for HIPS-regel. Se også Generelle principper om HIPS.

Kolonner

Regel – Brugerdefineret eller automatisk valgt regelnavn.

Aktiveret – Slå til/fra-knappen fra, hvis du vil bevare reglen på listen, men ikke vil bruge den.

Handling – Reglen angiver en handling – Tillad, Bloker eller Spørg – som skal udføres, hvis de rette betingelser er til stede.

Kilder – Reglen bruges kun, hvis hændelsen udløses af et eller flere programmer.

Mål – Reglen bruges kun, hvis handlingen er relateret til en bestemt fil, et bestemt program eller en bestemt post i registreringsdatabasen.

Alvorsgrad af logføring – Hvis du markerer denne indstilling, skrives der oplysninger om denne regel til HIPS-loggen.

Giv besked – Der vises et lille meddelelsesvindue nederst til højre, hvis der udløses en hændelse.

Kontrolelementer

Tilføj – Opretter en ny regel.

Rediger – Giver dig mulighed for at redigere markerede poster.

Slet – Fjerner markerede poster.

Prioritet for HIPS-regler

Der er ingen indstillinger til justering af prioritetsniveauet for HIPS-regler ved hjælp af de øverste/nederste knapper.

Alle regler, som du opretter, har samme prioritet

Jo mere specifik reglen er, jo højere prioritet har den (reglen for et specifikt program har f.eks. højere prioritet end reglen for alle programmer)

Internt indeholder HIPS regler med højere prioritet, som du ikke har adgang til (du kan f.eks. ikke tilsidesætte definerede regler om selvforsvar)

En regel, du opretter, som muligvis fryser dit operativsystem, anvendes ikke (har laveste prioritet)