ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Flytbare medier

ESET NOD32 Antivirus indeholder automatisk scanning af flytbare medier (cd/dvd/usb/...), når de er isat i en computer. Det kan være nyttigt, hvis computeradministratoren ønsker at forhindre brugere i at bruge flytbare medier med uønsket indhold.

Når der isættes et flytbart medie, og Vis scanningsindstillinger er angivet i Avanceret opsætning > Registreringsprogram > Malware-scanninger > Flytbare medier, vises følgende dialogboks:

AMON

Indstillinger for denne dialogboks:

Scan nu – Dette udløser scanning af flytbare medier.

Scan ikke – Flytbare medier scannes ikke.

Opsætning – Åbner den avancerede opsætning.

Brug altid den valgte mulighed – Når denne indstilling er valgt, udføres samme handling, når der indsættes et flytbart medie på et senere tidspunkt.

ESET NOD32 Antivirus Indeholder også funktionalitet til enhedskontrol, så du har mulighed for at definere regler til brug af eksterne enheder på en given computer. Der er flere oplysninger om enhedskontrol i afsnittet Enhedskontrol.


Hvis du vil have adgang til indstillinger for scanning af flytbare medier, skal du åbne Avanceret opsætning > Registreringsprogram > Malwarescanninger > Flytbare medier.

Handling, der skal ske, efter indsættelse af udtageligt medie – Vælg den standardhandling, der vil blive udført, når et udtageligt medie isættes i computeren (cd/dvd/usb). Vælg den ønskede handling, når du har isat et flytbart medie i en computer:

Scan ikke – Der udføres ingen handling, og vinduet Ny enhed registreret åbnes ikke.

Automatisk enhedsscanning – Der udføres en computerscanning af den isatte flytbare medieenhed.

Vis scanningsindstillinger – Åbner sektionen til opsætning af flytbare medier.