ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Skybaseret beskyttelse

ESET LiveGrid® (som bygger på det avancerede tidlige advarselssystem ESET ThreatSense.Net) bruger data, som ESET-brugere har sendt fra hele verden, og sender dem til ESETs forskningslaboratorium. Ved at levere mistænkelige eksempler og metadata fra den virkelige verden giver ESET LiveGrid® os mulighed for at opfylde vores kunders behov straks, og ESET kan reagere på de seneste trusler.

De tilgængelige indstillinger er følgende:

Aktivér ESET LiveGrid®-omdømmesystemet

ESET LiveGrid®-omdømmesystemet leverer skybaserede hvidlister og sortlister.

Undersøg omdømmet af kørende processer og filer direkte i programmets brugerflade eller genvejsmenu med yderligere oplysninger fra ESET LiveGrid®.

Aktivér ESET LiveGrid®-feedbacksystemet

Ud over ESET LiveGrid®-omdømmesystemet indsamler ESET LiveGrid®-feedbacksystemet oplysninger om din computer relateret til trusler, der er registreret for nylig. Disse oplysninger kan indeholde:

En prøve fra eller en kopi af den fil, hvor truslen dukkede op

Sti til filen

Filnavne

Dato og klokkeslæt

Den proces, som truslen opstod i på din computer

Oplysninger om computerens operativsystem

Som standard er ESET NOD32 Antivirus konfigureret til at sende mistænkelige filer til detaljeret analyse hos ESETs viruslaboratorier. Filer med bestemte filtyper, f.eks. .doc eller .xls, udelades altid. Du kan også tilføje andre filtypenavne, hvis der er særlige filer, som du og din organisation ikke ønsker at sende.


note

Læs mere om, hvordan du sender relevante data, i fortrolighedspolitikken.

Du kan vælge ikke at aktivere ESET LiveGrid®

Du mister ingen funktionalitet i softwaren, men i visse tilfælde vil ESET NOD32 Antivirus måske reagere hurtigere på nye trusler, når ESET LiveGrid® er aktiveret. Hvis du har brugt ESET LiveGrid® før og har deaktiveret det, kan der stadig være datapakker, der skal sendes. Selv når du har deaktiveret funktionen, sendes sådanne pakker til ESET. Når alle aktuelle oplysninger er sendt, oprettes der ikke flere pakker.


note

Læs mere om ESET LiveGrid® i Ordlisten.

Se vores illustrerede instruktioner, der findes på engelsk og flere andre sprog, om aktivering eller deaktivering af ESET LiveGrid® i ESET NOD32 Antivirus.


Konfiguration af cloudbaseret beskyttelse i Avanceret opsætning

Hvis du vil have adgang til indstillinger for ESET LiveGrid®, skal du åbne Avanceret opsætning > Registreringsprogram > Skybaseret beskyttelse.

Aktivér omdømmesystem for ESET LiveGrid® (anbefales) – Omdømmesystemet i ESET LiveGrid® forbedrer effektiviteten i ESET's antimalwareløsninger ved at sammenligne scannede filer med en database med elementer på whitelisten og blacklisten i skyen.

Aktivér ESET LiveGrid®-feedbacksystem – Sender de relevante indsendelsesdata (beskrevet i afsnittet Indsendelse af eksempler nedenfor) sammen med rapporter om nedbrud og statistikker til ESETs forskningslaboratorium til yderligere analyse.

Send rapporter om nedbrud og diagnosticeringsdata – Send ESET LiveGrid®-relaterede diagnosticeringsdata, f.eks. rapporter om nedbrud og hukommelsesdumps for moduler. Vi anbefaler, at du lader indstillingen være aktiveret, for at hjælpe ESET med at diagnosticere problemer, forbedre produkter og sikre bedre beskyttelse af slutbrugeren.

Send anonyme statistikker – Tillad, at ESET indsamler oplysninger om trusler, der er registreret for nylig, f.eks. navnet på truslen, den dato og det klokkeslæt, den blev registreret, registreringsmetode og tilknyttede metadata, produktversion og konfiguration, herunder oplysninger om dit system.

Kontakt-e-mail (valgfrit) – Du kan vedhæfte din kontakt-e-mail sammen med eventuelle mistænkelige filer, så vi kan kontakte dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger til analyse. Bemærk, at du ikke vil modtage svar fra ESET, medmindre der kræves flere oplysninger.

Indsendelse af eksempler

Manuel indsendelse af eksempler – Gør det muligt manuelt at sende eksempler til ESET fra genvejsmenuen, Karantæne eller Værktøjer.

Automatisk indsendelse af registrerede eksempler

Vælg, hvilken type prøver der skal sendes til ESET med henblik på analyse og for at forbedre den fremtidige registrering (den højst tilladte størrelse på prøver er som standard 64 MB). De tilgængelige indstillinger er følgende:

Alle registrerede eksempler – Alle elementer, der er registreret af registreringsprogrammet (herunder potentielt uønskede programmer, når det er aktiveret i scannerindstillingerne).

Alle eksempler undtagen dokumenter – Alle registrerede elementer undtagen dokumenter (se nedenfor).

Indsend ikke – Registrerede elementer sendes ikke til ESET.

Automatisk indsendelse af mistænkelige eksempler

Disse prøver sendes også til ESET, hvis registreringsprogrammet ikke registrerer dem. Prøver, der f.eks. næsten undslap registrering, eller et af ESET NOD32 Antivirus-beskyttelsesmodulerne, opfatter disse prøver som mistænkelige eller usikre (den højst tilladte størrelse på prøver er som standard 64 MB).

Eksekverbare filer – Inkluderer eksekverbare filer som .exe, .dll, .sys.

Arkiver – Inkluderer arkivfiltyper som .zip, .rar, .7z, .arch, .arj, .bzip, .gzip, .ace, .arc, .cab.

Scripts – Inkluderer scriptfiltyper som .bat, .cmd, .hta, .js, .vbs, .ps1.

Andet – Inkluderer filtyper som .jar, .reg, .msi, .sfw, .lnk.

Mulige spam-e-mails – Det gør det muligt at sende mulig spam eller eventuelle hele spam-e-mails med vedhæftede filer til ESET med henblik på yderligere analyse. Hvis du aktiverer denne indstilling, forbedres den globale registrering af spam både nu og fremover.

Dokumenter – Inkluderer Microsoft Office- eller PDF-dokumenter med eller uden aktivt indhold.
arrow_down_home Udvid for at få en liste over alle inkluderede dokumentfiltyper

Udeladelser

Udeladelsesfilteret giver dig mulighed for at udelade visse filer/mapper, så de ikke sendes. Det kan f.eks. være nyttigt at udelade filer, der kan indeholde fortrolige oplysninger, f.eks. dokumenter eller regneark. Filerne på listen sendes aldrig til ESETs laboratorier til analyse, heller ikke hvis de indeholder mistænkelig kode. De mest almindelige filtyper udelukkes som standard (.doc osv.). Du kan føje til listen over udeladte filer, hvis du vil.


example

Hvis du vil udelade filer, så de ikke hentes fra download.domain.com, skal du gå til Avanceret opsætning > Registreringsprogram > Cloudbaseret beskyttelse > Indsendelse af eksempler og klikke på Rediger ud for Udeladelser. Tilføj udeladelsen .download.domain.com.

Maksimal størrelse på prøver (MB) – Definerer den maksimale størrelse på prøver (1-64 MB).