ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pomocník k programu

Vitajte v používateľskej príručke pre produkt ESET NOD32 Antivirus. Veríme, že informácie obsiahnuté v tejto príručke vám pomôžu pri práci s vaším produktom a urobia váš počítač bezpečnejším.

Ako začať

Skôr ako začnete používať ESET NOD32 Antivirus, oboznámte sa s rôznymi typmi infiltráciívzdialenými útokmi, s ktorými sa môžete pri práci s počítačom stretnúť. Vypracovali sme tiež zoznam nových funkcií produktu ESET NOD32 Antivirus.

Začnite inštaláciou produktu ESET NOD32 Antivirus. Ak už máte produkt ESET NOD32 Antivirus nainštalovaný, prečítajte si kapitolu Práca s ESET NOD32 Antivirus.

Ako používať Pomocníka programu ESET NOD32 Antivirus

Online pomocník je rozdelený na niekoľko kapitol a podkapitol. Stlačením klávesu F1 v programe ESET NOD32 Antivirus zobrazíte informácie týkajúce sa aktuálne otvoreného okna.

Online pomocník vám umožňuje vyhľadávať kapitoly pomocníka podľa kľúčových slov alebo vyhľadávať obsah podľa slov a fráz. Rozdiel medzi týmito dvomi typmi vyhľadávania je ten, že kľúčové slová sa viažu k stránkam pomocníka logicky, pričom samotné kľúčové slovo sa v texte vôbec nemusí vyskytovať. Vyhľadávanie pomocou jednotlivých slov a slovných spojení vám vyhľadá všetky stránky pomocníka, kde sa hľadané slová alebo frázy nachádzajú priamo v texte.

Na zachovanie konzistencie a zabránenie zámene je terminológia použitá v tejto príručke založená na používateľskom rozhraní produktu ESET NOD32 Antivirus. Používame tiež jednotnú súpravu symbolov na zvýraznenie kapitol, ktoré sú zvlášť dôležité alebo sú iným spôsobom významné.


note

Poznámka je len krátky postreh. Hoci poznámkam nemusí byť venovaná zvláštna pozornosť, môžu obsahovať cenné informácie, ako napr. špecifické funkcie alebo odkaz na súvisiacu kapitolu.


important

Tieto informácie si vyžadujú vašu pozornosť a neodporúča sa ich ignorovať. Zvyčajne nejde o mimoriadne závažné informácie, sú však podstatné.


warning

Ide o informáciu, ktorá vyžaduje zvýšenú pozornosť a opatrnosť. Upozornenia sú umiestnené tak, aby vás včas varovali a zároveň vám pomohli predísť chybám, ktoré by mohli mať negatívne následky. Tieto informácie si dôkladne prečítajte, pretože sa týkajú mimoriadne citlivých systémových nastavení alebo upozorňujú na riziká.


example

Toto je prípad použitia alebo praktický príklad, ktorého cieľom je pomôcť vám lepšie porozumieť, ako využiť konkrétnu funkciu.

Konvencia

Význam

Tučné písmo

Pomenúva položky rozhrania, ako napr. polia a tlačidlá možností.

Kurzíva

Zástupné symboly pre údaje, ktoré máte poskytnúť. Napríklad filename alebo path znamená, že máte zadať konkrétnu cestu alebo názov súboru.

Courier New

Príklady kódov alebo príkazov.

Hypertextové prepojenie

Poskytuje rýchly a jednoduchý prístup k súvisiacim prepojeným kapitolám alebo externým webovým lokalitám. Hypertextové prepojenia sú zvýraznené modrou farbou a môžu byť podčiarknuté.

%ProgramFiles%

Systémový adresár Windows, kde sú uložené programy inštalované na operačnom systéme Windows.

Online pomocník je hlavným zdrojom pomocného obsahu. Pri pripojení na internet sa automaticky zobrazuje vždy najnovšia verzia Online pomocníka.