Sürücüler her zaman yüklenebilir

Bu listede görünen sürücülerin, kullanıcı kuralı tarafından açıkça engellenmemesi halinde, HIPS filtreleme modundan bağımsız olarak yüklenmesine her zaman izin verilir.

Ekle – Yeni bir sürücü ekler.

Düzenle – Seçili bir sürücüyü düzenler.

Kaldır – Sürücüyü listeden kaldırır.

Sıfırla - Sistem sürücülerinden oluşan bir grubu yeniden yükler.


note

Manuel olarak eklediğiniz sürücülerin dahil edilmesini istemiyorsanız Sıfırla öğesini tıklatın. Bu seçenek, birçok sürücü eklediyseniz ve bunları listeden manuel olarak silemiyorsanız kullanılabilir.