HIPS taraması dışında bırakılan öğeler

Tarama dışı bırakılan öğeler, işlemleri HIPS Derin Davranışsal İnceleme'den hariç tutmanıza olanak tanır.

HIPS tarama dışı bırakma işlemlerini düzenlemek için Gelişmiş ayarlar (F5) Tespit altyapısı > HIPS > Temel > Tarama Dışı Bırakma İşlemleri > Düzenle'ye gidin.


note

Tarama dışı bırakılan dosya uzantıları, Algılamayla ilgili tarama dışı bırakma işlemleri, Performansla ilgili tarama dışı bırakma işlemleri veya Tarama dışı bırakılan işlemler ile karıştırmayın.

Bir nesneyi tarama dışında bırakmak için Ekle'yi tıklayın ve nesnenin yolunu girin veya ağaç yapısından söz konusu nesneyi seçin. Ayrıca seçilen girişleri Düzenleyebilir veya Kaldır.