Aygıt denetimi kural düzenleyicisi

Cihaz kontrolü kuralları düzenleyicisi penceresi, mevcut kuralları görüntüler ve kullanıcıların bilgisayara bağladığı harici cihazların hassas denetimine izin verir.

CONFIG_DEVMON_RULE_DLG

Kullanıcı veya kullanıcı grubu başına ve kural yapılandırmasında belirlenebilen ek cihaz parametrelerine göre belirli cihazlara izin verilebilir ya da bu cihazlar engellenebilir. Kural listesi, bir kuralın çeşitli açıklamalarını içerir: ad, harici cihaz türü, bir harici cihazın bilgisayarınıza bağlanmasının ardından gerçekleştirilecek işlem ve günlük düzeyi. Ayrıca Cihaz kontrolü kurallarını ekleme bölümüne de bakın.

Bir kuralı yönetmek için Ekle veya Düzenle seçeneğini tıklayın. Seçili başka bir kural için kullanılan önceden tanımlı seçeneklere sahip yeni bir kural oluşturmak için Kopyala seçeneğini tıklatın. Bir kural tıklatıldığında görüntülenen XML dizileri, sistem yöneticilerinin bu verileri vermesine/almasına ve kullanmasına yardımcı olma amacıyla, örneğin, içine kopyalanabilir.

CTRL tuşuna basıp tıklatarak birden fazla kural seçebilirsiniz ve bunları silme, listenin yukarısına veya aşağısına taşıma gibi eylemleri seçili tüm kurallara uygulayabilirsiniz. Etkin onay kutusu bir kuralı devre dışı bırakır veya etkinleştirir; ileride kullanmak istemeniz durumuna karşı bir kuralı kalıcı olarak silmek istemiyorsanız bu faydalı olabilir.

Denetim, yüksek öncelikli kurallar üstte olacak şekilde önceliklerini belirleyen sırada sıralanan kurallar tarafından gerçekleştirilir.

Günlük girişleri ESET NOD32 Antivirus ürününün ana penceresinde Araçlar > Günlük dosyaları tıklatılarak görüntülenebilir.

Aygıt denetim günlüğü, Aygıt denetiminin tetiklendiği tüm olayları kaydeder.