Preskočeni zadatak

Zadatak se može preskočiti kada se računalo napaja putem baterije ili je isključeno. Odaberite kada se preskočeni zadatak treba izvršiti putem jedne od ovih opcija i kliknite Dalje:

U sljedećem zakazanom terminu – zadatak će se pokrenuti ako je računalo uključeno u sljedećem zakazanom terminu.

Što prije – zadatak će se pokrenuti kada je računalo uključeno.

Odmah, ako je vrijeme od posljednjeg zakazanog pokretanja više od (sati) – predstavlja vrijeme proteklo od prvog preskočenog izvođenja zadatka. Ako se ovo vrijeme prekorači, zadatak će se odmah pokrenuti.


example

Odmah ako vrijeme od posljednjeg zakazanog pokretanja premašuje (u satima) – primjeri

Primjer zadatka je postavljen za izvođenje više puta svakih sat vremena. Opcija Odmah, ako je vrijeme od zadnjeg zakazanog izvođenja dulje od (sati) je odabrana i prekoračeno vrijeme je postavljeno na dva sata. Zadatak se pokreće u 13:00 h, a po završetku računalo odlazi u stanje mirovanja:

Računalo se budi u 15:30 h. Prvo preskočeno pokretanje zadatka je bilo u 14:00 h. Prošlo je samo 1,5 sata od 14:00 h, tako da će se zadatak pokrenuti u 16:00 h.

Računalo se budi u 16:30 h. Prvo preskočeno pokretanje zadatka je bilo u 14:00 h. Prošla su dva i pol sata od 14:00 h, tako da će se zadatak odmah pokrenuti.