Vrijeme pokretanja zadatka – pokretanje prilikom događaja

Zadatak će se pokrenuti prilikom jednog od sljedećih događaja:

Prilikom svakog pokretanja računala

Svakodnevno prilikom prvog pokretanja računala

Modemska veza s internetom/VPN-om

Uspješna nadogradnja modula

Uspješna nadogradnja programa

Prijava korisnika

Otkrivanje prijetnji

Prilikom zakazivanja zadatka koji će se pokrenuti s pojavom nekog događaja, možete navesti minimalni interval između dva dovršenja zadatka. Ako se, primjerice, na računalo prijavljujete nekoliko puta dnevno, odaberite 24 sata da bi se taj zadatak izvršio samo prilikom prve prijave u danu, a zatim ponovno sljedećeg dana.