Otkriveno je moguće ponašanje ransomwarea

Ovaj će se interaktivni prozor pojaviti kad se otkrije ponašanje potencijalnog ransomwarea. Možete zabraniti ili dopustiti operaciju pomoću stavki Zabrani ili Dopusti.

DIALOG_HIPS_RANSOMWARE

Kliknite Pojedinosti za prikaz određenih parametara otkrivanja. U ovom su vam prozoru dostupne opcije Pošalji na analizu ili Izuzmi od skeniranja.


important

ESET LiveGrid® mora biti aktiviran kako bi zaštita od ransomwarea ispravno radila.