Dijaloški okvir s potvrdom

Ta obavijest služi kao potvrda da korisnik zaista želi izvršiti odabranu radnju te se eliminiraju moguće pogreške.

S druge strane, dijaloški okvir nudi i mogućnost deaktiviranja potvrda.