Dodaj IPv6 adresu

Ovo vam omogućuje dodavanje IPv6 adrese ili podmreže udaljene točke na koju se primjenjuje pravilo. To je najnovija verzija internetskog protokola koja će zamijeniti stariju verziju 4.

Zasebna adresa – Time se dodaje IP adresa pojedinačnog računala na koje treba primijeniti pravilo (na primjer 2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5).

Podmreža – Podmreža (grupa računala) definira se putem IP adrese i maske (na primjer: 2002:c0a8:6301:1::1/64).