Popis URL adresa

U ovom odjeljku možete zadati popis HTTP adresa koje će biti blokirane, dopuštene ili izuzete iz provjere.

Prema standardnim postavkama dostupna su sljedeća tri popisa:

Popis adresa koje su izuzete od provjere – Za adrese s ovog popisa neće se izvršiti provjera zlonamjernog koda.

Popis dopuštenih adresa – Ako je aktivirana značajka Dopusti pristup samo HTTP adresama s popisa dopuštenih adresa, a popis blokiranih adresa sadrži * (univerzalni znak), korisniku će biti dopušten pristup samo adresama koje je naveo na tom popisu. Adrese s popisa bit će dopuštene čak i ako se nalaze na popisu blokiranih adresa.

Popis blokiranih adresa – Korisnik neće moći pristupati adresama s popisa ako iste nisu na popisu dopuštenih adresa.

Kliknite Dodaj da biste stvorili novi popis. Kliknite Izbriši da biste izbrisali odabrane popise.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST


note

Ilustrirane upute

Sljedeći članci iz ESET-ove baze znanja možda će biti dostupni samo na engleskom jeziku:

Izuzimanje sigurne web stranice od blokiranja funkcijom Zaštita web pristupa

Blokiranje web stranice ESET-ovim Windows programima za kućne korisnike

Više informacija potražite u odjeljku Upravljanje URL adresama.