Certifikati

Da bi SSL komunikacija ispravno radila u vašim preglednicima/klijentima e-pošte, važno je da verifikacijski (root) certifikat za ESET dodate na popis poznatih verifikacijskih (root) certifikata (izdavača). Stoga treba aktivirati mogućnost Dodaj verifikacijski (root) certifikat u poznate preglednike. Odaberite tu mogućnost da biste ESET-ov verifikacijski (root) certifikat automatski pridodali poznatim preglednicima (npr. Opera, Firefox). Taj se certifikat automatski pridodaje preglednicima koji koriste pohranu sistemskih certifikata (npr. Internet Explorer). Da biste certifikat primijenili na preglednike koji nisu podržani, kliknite Pregled certifikata > Detalji > Kopiraj u datoteku, a zatim ga ručno uvezite u preglednik.

U nekim slučajevima certifikat se ne može provjeriti putem vjerodostojnog izvora verifikacijskog (root) certifikata (npr. VeriSign). To znači da je certifikat netko samopotpisao (npr. administrator web servera ili manje tvrtke) te postavljanje tog certifikata kao pouzdanog ne predstavlja uvijek rizik. Većina velikih tvrtki (npr. banke) koristi certifikat s TRCA potpisom.

Ako je odabrana opcija Pitaj o valjanosti certifikata (standardna postavka), od korisnika će se zatražiti da odabere radnju koja će se provesti prilikom uspostavljanja šifrirane komunikacije. Prikazat će se dijaloški okvir za odabir radnje u kojem certifikat možete označiti kao pouzdan ili izuzet. Ako se certifikat ne nalazi na TRCA popisu, prozor će biti crven. Ako se certifikat nalazi na TRCA popisu, prozor će biti zelen.

Možete odabrati mogućnost Blokiraj komunikaciju koja koristi certifikat da bi se svaki put prekinula šifrirana veza s web stranicom koja koristi certifikat koji nije provjeren.

Ako je certifikat nevaljan ili oštećen, znači da je istekao ili nije ispravno samopotpisan. U tom slučaju preporučujemo da blokirate komunikaciju koja koristi taj certifikat.