Grupe uređaja


warning

Uređaj povezan s vašim računalom može predstavljati sigurnosni rizik.

Prozor grupe uređaja podijeljen je u dva dijela. U desnom dijelu prozora nalazi se popis uređaja koji pripadaju dotičnoj grupi, a u lijevom dijelu nalaze se stvorene grupe. Odaberite grupu s popisom uređaja koje želite prikazati u desnom oknu.

Kada otvorite prozor grupe uređaja i odaberete grupu, možete dodavati uređaje na popis ili ih uklanjati s popisa. Drugi način dodavanja uređaja u grupu jest uvoz iz datoteke. Umjesto toga, možete kliknuti gumb Ispuni i popis svih uređaja povezanih na vaše računalo prikazat će se u prozoru Otkriveni uređaji. Odaberite uređaj s ispunjenog popisa da biste ga dodali u grupu klikom na gumb U redu.

Kontrolni elementi

Dodaj – Možete dodati grupu tako da unesete njezin naziv ili možete dodati uređaj u postojeću grupu (opcionalno možete navesti detalje kao što su naziv proizvođača, model i serijski broj) ovisno o tome na kojem ste dijelu prozora kliknuli gumb.

Uredi – Ova opcija omogućuje izmjenu naziva odabrane grupe ili parametara uređaja (prodavač, model, serijski broj).

Izbriši – Briše odabranu grupu ili uređaj, ovisno o tome u kojem ste dijelu prozora kliknuli gumb.

Uvezi – Uvozi popis uređaja iz tekstne datoteke. Za uvoz uređaja iz tekstne datoteke potreban je ispravan format:

Svaki uređaj počinje u novom retku.

Dobavljač, Model i Serijski broj moraju biti navedeni za svaki uređaj i odvojeni zarezom.


example

Slijedi primjer sadržaja tekstne datoteke:

Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371

04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

Izvezi – Izvozi popis uređaja u datoteku.

Klikom na gumb Ispuni prikazat će se svi trenutačno povezani uređaji i sljedeće informacije o njima: vrsta uređaja, informacije o proizvođaču uređaja, model i serijski broj (ako je dostupan).

Kada završite s prilagodbom, kliknite U redu. Kliknite Odustani ako želite zatvoriti prozor Grupe uređaja bez spremanja promjena.


note

Možete stvoriti više grupa uređaja na koje će se primijeniti različita pravila. Isto tako, možete stvoriti samo jednu grupu uređaja na koje će se primijeniti pravilo s radnjom Čitaj/piši ili Samo čitaj. Tako će svi uređaji koje kontrola uređaja ne prepoznaje biti blokirani prilikom povezivanja na vaše računalo.

Napominjemo da sve akcije (dopuštenja) nisu dostupne za sve vrste uređaja. Ako se radi o uređaju za pohranu, dostupne su sve četiri akcije. Za uređaje koji nisu za pohranu postoje samo tri radnje (npr. radnja Samo za čitanje nije dostupna za Bluetooth, što znači da je Bluetooth uređaje moguće samo dopustiti, blokirati ili upozoriti).