Odabir uzorka za analizu – Ostalo

Taj obrazac koristite ako se datoteka ne može definirati kao Sumnjiva datoteka ni kao Neispravna identifikacija.

Razlog slanja datoteke – Unesite detaljan opis i razlog slanja datoteke.