Zaštita računara

Kliknite na opciju Zaštita računara u prozoru Podešavanje da biste prikazali pregled svih modula zaštite.

Da biste pauzirali ili deaktivirali pojedinačne module zaštite, kliknite na MODULE_ENABLED.

warning

Upozorenje

Isključivanje modula zaštite može smanjiti nivo zaštite računara.

Kliknite na opciju GEAR pored modula zaštite da biste pristupili naprednim podešavanjima tog modula.

Za opciju Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu, kliknite na GEAR i odaberite jednu od sledećih opcija:

Konfigurisanje – Otvara napredno podešavanje za zaštitu sistema datoteka u realnom vremenu.

Uredi izuzetke – Otvara prozor za podešavanje izuzetaka tako da možete da izuzmete datoteke i fascikle iz skeniranja.

Za opciju Zaštita veb-kamere, kliknite na GEAR i odaberite jednu od sledećih opcija:

Konfigurisanje – Otvara napredno podešavanje za zaštitu veb-kamere.

Blokiraj svaki pristup do ponovnog pokretanja – Blokira svaki pristup veb-kameri do ponovnog pokretanja računara.

Blokiraj svaki pristup trajno – Blokira svaki pristup veb-kameri dok se ovo podešavanje ne deaktivira.

Obustavi blokiranje svakog pristupa – Deaktivira blokiranje pristupa veb-kameri. Ova opcija je dostupna samo ako je pristup veb-kameri blokiran.

PAGE_SETTINGS_ANTIVIRUS

Pauziraj zaštitu od virusa i spajvera – Deaktivira sve module za zaštitu od virusa i spajvera. Kada deaktivirate zaštitu, otvoriće se prozor u okviru kog pomoću padajućeg menija Vremenski interval možete da odredite koliko će dugo zaštita biti deaktivirana. Kliknite na dugme Primeni da biste potvrdili.