Datoteke evidencije

Datoteke evidencije sadrže sve informacije o važnim programskim događajima koji su se dogodili i obezbeđuju pregled otkrivenih pretnji. Evidentiranje je osnovni deo u analizi sistema, otkrivanju pretnji i rešavanju problema. Evidentiranje se aktivno izvršava u pozadini bez interakcije korisnika. Informacije se zapisuju na osnovu trenutnih postavki sintakse evidencije. Tekstualne poruke i evidenciju možete prikazati direktno u okruženju programa ESET NOD32 Antivirus, a takođe možete arhivirati evidenciju.

PAGE_LOGS

Datotekama evidencije možete pristupiti iz glavnog prozora programa tako što ćete kliknuti na stavke Alatke > Datoteke evidencije. Izaberite željeni tip evidencije u padajućem meniju Evidencija. Dostupne su sledeće evidencije:

Otkrivene stavke – Ova evidencija nudi detaljne informacije o otkrivenim stavkama i infiltracijama koje je otkrio program ESET NOD32 Antivirus. Informacije evidencije obuhvataju vreme otkrivanja, tip skenera, tip objekta, lokaciju objekta, ime otkrivene stavke, preduzetu radnju, ime korisnika koji je bio prijavljen u trenutku otkrivanja infiltracije, heš i prvo pojavljivanje. Infiltracije koje nisu očišćene uvek su označene crvenim tekstom na svetlocrvenoj pozadini. Očišćene infiltracije su označene žutim tekstom na beloj pozadini. Potencijalno neželjene aplikacije ili potencijalno nebezbedne aplikacije koje nisu očišćene su označene žutim tekstom na beloj pozadini.

Događaji – Sve važne radnje koje vrši program ESET NOD32 Antivirus zapisuju se u evidenciju događaja. Evidencija događaja sadrži informacije o događajima i greškama do kojih je došlo u programu. Ona je osmišljena za rešavanje problema na koje nailaze administratori sistema i korisnici. Informacije koje se tu nalaze često mogu da vam pomognu u pronalaženju rešenja za problem do kojeg dolazi u programu.

Skeniranje računara – U ovom prozoru će biti prikazani rezultati svih dovršenih ručnih ili planiranih skeniranja. Svaki red odgovara jednom skeniranju računara. Kliknite dvaput na stavku da biste videli detalje tog skeniranja.

HIPS – Sadrži zapise određenih HIPS pravila označenih za beleženje u evidenciji. Protokol prikazuje aplikaciju koja je pokrenula operaciju, rezultat (bez obzira na to da li je pravilo dozvoljeno ili zabranjeno) i ime pravila.

Filtrirane veb lokacije – Ova lista je korisna ako želite da pregledate listu veb lokacija koje je blokirala Zaštita pristupa vebu. Svaka evidencija obuhvata vreme, URL adresu, korisnika i aplikaciju koja je kreirala vezu do Veb lokacije.

Kontrola uređaja – Sadrži zapise o prenosivim medijumima ili uređajima koji su bili povezani sa računarom. Samo uređaji sa određenim pravilima kontrole uređaja biće zabeleženi u datoteku evidencije. Ako se pravilo ne podudara sa povezanim uređajem, neće se kreirati unos u evidenciju za povezani uređaj. Možete i da vidite detalje kao što su tip uređaja, serijski broj, ime prodavca i veličina medijuma (ako je dostupno).

Izaberite sadržaj bilo koje evidencije i pritisnite Ctrl + C da biste ga kopirali u ostavu. Držite pritisnutim tastere Ctrl ili Shift da biste izabrali više unosa.

Kliknite na opciju MODULE_INACTIVE Filtriranje da biste otvorili prozor Filtriranje evidencije, u kom možete da definišete kriterijume filtriranja.

Kliknite desnim tasterom miša na određeni zapis da biste otvorili kontekstualni meni. Sledeće opcije su dostupne u kontekstualnom meniju:

Prikaži Prikazuje detaljnije informacije o izabranoj evidenciji u novom prozoru.

Filtriraj iste zapise – Nakon aktiviranja ovog filtera, videćete samo zapise istog tipa (dijagnostika, upozorenja, ...).

Filtriraj... – Kada kliknete na ovu opciju, prozor Filtriranje evidencije vam omogućava da definišete kriterijume filtriranja za određene stavke evidencije.

Aktiviraj filter – Aktivira postavke filtera.

Deaktiviraj filter – Briše sve postavke filtera (kao što je opisano gore).

Kopiraj/kopiraj sve – Kopira informacije o izabranim zapisima u prozoru.

Izbriši/Izbriši sve – Briše izabrane zapise ili sve prikazane zapise. Za ovu radnju su potrebne privilegije administratora.

Izvezi.../Izvezi sve – Izvozi informacije o izabranim zapisima ili svim zapisima u XML formatu.

Pronađi.../Pronađi dalje/Pronađi prethodno – Kada kliknete na ovu opciju, možete da definišete kriterijume filtriranja da biste istakli određenu stavku pomoću prozora „Filtriranje evidencije“.

Opis otkrivene stavke – Otvara ESET enciklopediju pretnji koja sadrži detaljne informacije o opasnostima i simptomima zabeleženih infiltracija.

Kreiraj izuzetak – Kreirajte novo Izuzimanje otkrivenih stavki pomoću čarobnjaka (Nije dostupno za otkrivanje malvera).