Pokrenuti procesi

Pokrenuti procesi prikazuju pokrenute programe ili procese na računaru, a istovremeno i neprestano obaveštavaju ESET o novim infiltracijama. ESET NOD32 Antivirus pruža detaljne informacije o pokrenutim procesima kako bi zaštitio korisnike pomoću tehnologije ESET LiveGrid®.

PAGE_CLOUD

Reputacija – U većini slučajeva, ESET NOD32 Antivirus i ESET LiveGrid® tehnologija dodeljuju objektima (datotekama, procesima, ključevima registra itd.) nivoe rizika pomoću grupe heurističkih pravila koja ispituju karakteristike svakog objekta, a zatim procenjuju mogućnost za zlonamernu aktivnost. Na osnovu ovih heurističkih pravila, objektima se dodeljuje nivo rizika od 1 – bezbedno (zeleno) do 9 – rizično (crveno).

Proces – Ime slike programa ili procesa koji je trenutno pokrenut na računaru. Takođe, možete da koristite Windows Task Manager da bi ste videli sve pokrenute procese na računaru. Da biste otvorili upravljač zadataka, kliknite desnim tasterom miša na praznu oblast na traci zadataka, a zatim kliknite na Upravljač zadacima ili pritisnite tastere Ctrl+Shift+Esc.

note

NAPOMENA

Poznate aplikacije označene kao U redu (zeleno) su sigurno čiste (na beloj listi) i izuzimaju se iz skeniranja kako bi se poboljšao učinak.

PID – Broj za identifikaciju procesa (PID) može da se koristi kao parametar u pozivanju raznih funkcija, kao što je prilagođavanje prioriteta procesa.

Broj korisnika – Broj korisnika koji koriste datu aplikaciju. Ove informacije prikuplja ESET LiveGrid® tehnologija.

Vreme otkrivanja – Vremenski period od trenutka kada je ESET LiveGrid® tehnologija otkrila aplikaciju.

note

Napomena

Aplikacija označena kao Nepoznato (narandžasto) nije uvek zlonameran softver. Obično se samo radi o novijoj aplikaciji. Ukoliko niste sigurni u svojstva datoteke, možete da pošaljete datoteku na analizu u ESET istraživačku laboratoriju. Ako se ustanovi da je u pitanju zlonamerna aplikacija, njeno otkrivanje će biti dodato u neko od narednih ažuriranja.

Ime aplikacije – Dato ime programa ili procesa.

Kliknite na aplikaciju da biste videli sledeće detalje aplikacije:

Putanja – Lokacija aplikacije na računaru.

Veličina – Veličina datoteke u kilobajtima (kB) ili megabajtima (MB).

Opis – Osobine datoteke zasnovane na opisu koji potiče iz operativnog sistema.

Preduzeće – Ime prodavca ili procesa aplikacije.

Verzija – Informacije od izdavača aplikacije.

Proizvod – Ime aplikacije i/ili ime preduzeća.

Kreirano/izmenjeno – Datum i vreme kreiranja (izmene).

note

NAPOMENA

Možete da proverite i reputaciju datoteka koje nisu pokrenuti programi/procesi. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na njih u istraživaču datoteka i izaberite Napredne opcije > Proveri reputaciju datoteke.

HLPTOOLS_CLOUD_CHECK