Korišćenje programa ESET NOD32 Antivirus

Opcije podešavanja programa ESET NOD32 Antivirus omogućavaju vam da podesite nivoe zaštite za računar.

PAGE_SETUP

Meni Podešavanja podeljen je na sledeće odeljke:

ICON_COMPUTER_PROTECTION Zaštita računara

ICON_INTERNET_PROTECTION Zaštita na internetu
 

Kliknite na neku komponentu da biste prilagodili napredne postavke odgovarajućeg modula za zaštitu.

Podešavanje Zaštite za računar pruža vam mogućnost da aktivirate ili deaktivirate sledeće komponente:

Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu – Sve datoteke se prilikom otvaranja, kreiranja ili pokretanja proveravaju skeniranjem da bi se videlo da li sadrže zlonamerni kôd.

Kontrola uređaja – Ovaj modul vam omogućava da skenirate, blokirate ili prilagodite proširene filtere/dozvole i da izaberete način na koji korisnik pristupa i koristi dati uređaj (CD/DVD/USB...).

HIPSHIPS sistem nadgleda događaje u okviru operativnog sistema i reaguje na njih u skladu sa prilagođenim skupom pravila.

Igrački režim – Aktivira ili deaktivira Igrački režim. Nakon što aktivirate igrački režim, primićete poruku upozorenja (potencijalni bezbednosni rizik), a glavni prozor će postati narandžast.
 

Podešavanje Zaštite za internet pruža vam mogućnost da aktivirate ili deaktivirate sledeće komponente:

Zaštita pristupa vebu – Ako je omogućena ova opcija, kompletan saobraćaj preko HTTP-a ili HTTPS-a se skenira u potrazi za zlonamernim softverom.

Zaštita klijenta e-pošte – Nadgleda komunikaciju primljenu preko POP3(S) i IMAP(S) protokola.

Anti-Phishing zaštita – Filtrira Veb lokacije za koje se sumnja da distribuiraju sadržaj pomoću kojeg se korisnici navode na prosleđivanje poverljivih informacija.

Da biste ponovo aktivirali deaktiviranu bezbednosnu komponentu, kliknite na klizač MODULE_DISABLED tako da se prikaže zelena oznaka potvrde MODULE_ENABLED.

note

NAPOMENA

Ako koristite ovaj metod da biste deaktivirali zaštitu, svi deaktivirani moduli zaštite će se aktivirati nakon ponovnog pokretanja računara.

Na dnu prozora za podešavanje se nalaze dodatne opcije. Pomoću veze Napredno podešavanje podesite detaljnije parametre za svaki modul. Pomoću opcije Uvezi/izvezi postavke učitajte parametre podešavanja koristeći .xml datoteku za konfiguraciju ili sačuvajte trenutne parametre podešavanja u datoteci za konfiguraciju.