Dodavanje IPv4 adrese

Ovo vam omogućava da dodate IP adresu/opseg adresa/podmrežu daljinske tačke na koju će pravilo biti primenjeno. Internet protokol verzije 4 je starija verzija, ali se i dalje najviše koristi.

Jedna adresa – Dodaje IP adresu pojedinačnog računara za koji će se primenjivati pravilo (na primer 192.168.0.10).

Opseg adrese – Unesite početnu i krajnju IP adresu da biste naveli opseg IP adresa (nekoliko računara) za koje se primenjuje pravilo (na primer, od 192.168.0.1 do 192.168.0.99).

Podmreža – Podmreža (grupa računara) definisana IP adresom i maskom.

Na primer, 255.255.255.0 je mrežna maska za 192.168.1.0/24 prefiks, što znači da je opseg adrese od 192.168.1.1 do 192.168.1.254.