Lista filtriranih SSL/TLS aplikacija

Lista filtriranih SSL aplikacija može da se koristi da bi se prilagodilo ponašanje programa ESET NOD32 Antivirus za određene aplikacije i da bi se zapamtile izabrane radnje kada je Režim filtriranja SSL/TLS protokola u Interaktivnom režimu. Listu možete da vidite i uredite u meniju Napredno podešavanje (F5) > Veb i e-pošta > SSL/TLS > Lista filtriranih SSL/TLS aplikacija.

Prozor Lista filtriranih SSL/TLS aplikacija sastoji se od sledećeg:

Kolone

Aplikacija – Ime aplikacije.

Radnja skeniranja - Izaberite opciju Skeniraj ili Zanemari da biste komunikaciju skenirali ili zanemarili. Izaberite Automatski da bi se u automatskom režimu obavljalo skeniranje, a u interaktivnom režimu pitao korisnik. Izaberite opciju Pitaj da bi se korisnik uvek pitao šta treba da se uradi.

Kontrolni elementi

Dodaj – Dodajte filtrirane aplikacije.

Uredi – Izaberite aplikaciju koju želite da konfigurišete i kliknite na opciju Uredi.

Ukloni – Izaberite aplikaciju koju želite da izbrišete i kliknite na opciju Ukloni.

Uvoz/izvoz – Uvezite aplikacije iz datoteke ili sačuvajte trenutnu listu aplikacija u datoteci.

U redu/Otkaži – Kliknite na dugme U redu ako želite da sačuvate promene ili na dugme Otkaži ako želite da izađete bez čuvanja.