Proxy server

U velikim LAN mrežama proxy server može da bude posrednik za komunikaciju između računara i Interneta. Ako se koristi ova konfiguracija, potrebno je definisati sledeće postavke. U suprotnom program neće moći da se automatski ažurira. U programu ESET NOD32 Antivirus, podešavanje proxy servera je dostupno u dva različita odeljka u okviru stabla naprednog podešavanja.

Prvo, podešavanje proxy servera može da se konfiguriše u meniju Napredno podešavanje kada izaberete stavke Alatke > Proxy server. Navođenje proxy servera na ovom nivou definiše globalne postavke proxy servera za ceo program ESET NOD32 Antivirus. Ovde navedene parametre koristiće svi moduli koji zahtevaju vezu sa Internetom.

Da biste odredili podešavanja proxy servera za ovaj nivo, izaberite opciju Koristi proxy server, a zatim unesite adresu proxy servera u polje Proxy server, kao i broj za Port za proxy server.

Ako komunikacija sa proxy serverom zahteva potvrdu identiteta, izaberite opciju Proxy server zahteva potvrdu identiteta i unesite važeće korisničko ime i lozinku u odgovarajuća polja. Izaberite opciju Otkrij proxy server da biste automatski otkrili i uneli podešavanja proxy servera. Kopiraće se parametri navedeni u opcijama za internet u programima Internet Explorer ili Google Chrome.

note

Napomena

Morate ručno da unesete korisničko ime i lozinku u postavke za Proxy server.

Koristi direktnu vezu ako proxy nije dostupan – Ako je ESET NOD32 Antivirus konfigurisan tako da koristi proxy, a taj proxy nije dostupan, ESET NOD32 Antivirus će ga zaobići i direktno će komunicirati sa ESET serverima.

Postavke proxy servera mogu da se podese u okviru naprednog podešavanja ažuriranja (Napredno podešavanje > Ažuriranje > Profili > Ažuriranja > Opcije za povezivanje izborom opcije Veza putem proxy servera u padajućem meniju Proxy režim). Ova postavka se primenjuje na trenutni profil za ažuriranje i preporučuje se za laptop računare koji često primaju ažuriranja virusnih definicija sa udaljenih lokacija. Više informacija o ovoj postavci potražite u odeljku Napredno podešavanje ažuriranja.

CONFIG_PROXY_SERVER