Okviri sa upozorenjima i porukama

important

Tražite informacije o uobičajenim upozorenjima i obaveštenjima?

Pronađene pretnje

Adresa je blokirana

Proizvod nije aktiviran

Pređite na proizvod sa više funkcija

Pređite na proizvod sa manje funkcija

Dostupno je ažuriranje

Informacije o ažuriranju nisu dosledne

Rešavanje problema – poruka „Ažuriranje modula nije uspelo“

Rešavanje grešaka pri ažuriranju modula

„Datoteka je oštećena“ ili „Promena imena datoteke nije uspela“

Sertifikat Veb lokacije je poništen

Odeljak Okviri sa upozorenjima i porukama (raniji naziv Upozorenja i obaveštenja) u delu Korisnički interfejs omogućava da konfigurišete na koji način ESET NOD32 Antivirus postupa sa otkrivenim stavkama kada je potrebno da korisnik donese odluku (na primer, za potencijalne phishing veb-lokacije).

CONFIG_ALERT

Okviri sa upozorenjima i porukama

Ako deaktivirate opciju Prikaži interaktivna upozorenja, sakriće se svi prozori sa upozorenjima i dijalozi u pretraživaču, što je pogodno samo za ograničeni broj specifičnih situacija. Za većinu korisnika se preporučuje da ova opcija ostane na podrazumevanoj vrednosti (aktivirano).

Razmena poruka unutar proizvoda

Poruke u okviru proizvoda su predviđene za informisanje korisnika i prosleđivanje vesti i drugih saopštenja preduzeća ESET. Slanje reklamnih poruka zahteva pristanak korisnika. Zbog toga, reklamne poruke se ne šalju korisniku podrazumevano (prikazano kao znak pitanja). Aktiviranjem ove opcije prihvatate da primate ESET reklamne poruke. Ako ne želite da primate ESET reklamni materijal, deaktivirajte opciju Prikaži marketinške poruke.

Obaveštenja na radnoj površini

Obaveštenja na radnoj površini i saveti u oblačićima su informativnog karaktera i ne zahtevaju interakciju sa korisnikom. Odeljak Obaveštenja na radnoj površini je premešten u opciju Alatke > Obaveštenja u naprednom podešavanju (verzija 12.2 i novije verzije).

Okviri sa porukama

Da bi se iskačući prozori automatski zatvarali nakon određenog vremenskog perioda, izaberite opciju Automatski zatvori okvire sa porukama. Ako se ne zatvore ručno, prozori sa upozorenjima se automatski zatvaraju kada istekne navedeni vremenski period.

Poruke potvrde – Prikazuje listu poruka potvrde za koje možete da odredite da li će se prikazivati ili ne.