Otključavanje Naprednog podešavanja zaštićenog lozinkom

Kada želite da pristupite zaštićenom Naprednom podešavanju, prikazuje se prozor za unos lozinke. Ako zaboravite ili izgubite lozinku, kliknite na opciju Obnavljanje lozinke ispod i unesite e-adresu koju ste koristili za registraciju licence. ESET će vam poslati e-poruku sa verifikacionim kodom. Unesite verifikacioni kôd, a zatim unesite i potvrdite novu lozinku. Verifikacioni kôd važi 7 dana.

Možete i da obnovite lozinku tako što ćete uneti e-adresu koju ste koristili za registraciju na myESET portalu. Upotrebite ovu opciju ako je licenca povezana sa uslugom myESET.

Ako ne možete da se setite e-adrese, izaberite opciju Ne znam svoju e-adresu i preusmerićete se na veb-lokaciju prduzeća ESET da biste se brzo obratili odeljenju tehničke podrške.

Generiši kôd za tehničku podršku – Ova opcija generiše kôd koji se daje tehničkoj podršci. Kopirajte kôd za tehničku podršku i kliknite na opciju Imam verifikacioni kôd. Unesite verifikacioni kôd, a zatim unesite i potvrdite novu lozinku. Verifikacioni kôd važi 7 dana.

Više informacija potražite u ovom članku ESET baze znanja.