Program za poboljšavanje korisničkog iskustva

Kada se pridružite programu za poboljšavanje korisničkog iskustva, preduzeću ESET pružate anonimne informacije koje se odnose na korišćenje naših proizvoda. Više informacija o obradi podataka je dostupno u našoj politici privatnosti.

Vaš pristanak

Učestvovanje u ovom programu je dobrovoljno i zasniva se na vašoj saglasnosti. Nakon što se pridružite, učestvovanje je pasivno, što znači da ne morate više ništa da preduzimate. U svakom trenutku možete da povučete saglasnost tako što ćete promeniti podešavanja proizvoda. Na taj način ćete sprečiti da nadalje obrađujemo vaše anonimne podatke.

Koje vrste informacija prikupljamo?

Podaci o interakciji sa proizvodom

Ove informacije nam otkrivaju nešto više o tome kako se naši proizvodi koriste. Zahvaljujući tome, na primer, znamo koje funkcije se često koriste, koja podešavanja korisnici menjaju ili koliko vremena provode koristeći proizvod.

Podaci o uređajima

Ove informacije prikupljamo da bismo saznali gde se naši proizvodi koriste i na kojim uređajima. Uobičajeni primeri su model uređaja, zemlja, verzija i naziv operativnog sistema.

Podaci dijagnostike o greškama

Prikupljaju se i informacije o greškama i situacijama kada je došlo do pada sistema. Na primer, koja greška se pojavila i koje radnje su dovele do nje.

Zašto prikupljamo ove informacije?

Ove anonimne informacije nam omogućavaju da poboljšamo naše proizvode za vas, naše korisnike. One nam pomažu da napravimo proizvode koji su što je više moguće relevantni, jednostavni za korišćenje i pouzdani.

Ko kontroliše ove informacije?

ESET, spol. s r.o. je jedini kontrolor podataka koji se prikupljaju u ovom programu. Ove informacije se ne dele sa trećim stranama.