Νέα χαρακτηριστικά σε αυτή την έκδοση?

Τι νέο υπάρχει στο ESET NOD32 Antivirus 13.0

Βελτιώσεις HIPS και εκτεταμένη ανίχνευση

Η νέα λειτουργική μονάδα του προγράμματος HIPS περιλαμβάνει Σε βάθος έλεγχο συμπεριφοράς, ο οποίος αναλύει τη συμπεριφορά όλων των προγραμμάτων που εκτελούνται στον υπολογιστή και σας προειδοποιεί εάν η συμπεριφορά της διεργασίας είναι κακόβουλη.

Βρείτε περισσότερα σχετικά με το HIPS στις σελίδες βοήθειας

Προηγμένη εκμάθηση υπολογιστή

Η Προηγμένη εκμάθηση υπολογιστή είναι ένα προηγμένο επίπεδο προστασίας που βελτιώνει την ανίχνευση με βάση την εκμάθηση υπολογιστή. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό τον τύπο προστασίας στο γλωσσάρι.

Νέα χαρακτηριστικά μέσα στο προϊόν

Ένας τρόπος επικοινωνίας μέσα στο προϊόν που θα επιτρέπει στην ESET να παρουσιάζει βασικά χαρακτηριστικά και αλλαγές στους τελικούς χρήστες κατά την αναβάθμιση σε μια νέα έκδοση προϊόντος.

Υψηλότερες επιδόσεις και μικρότερη επίπτωση στο σύστημα

Το ESET NOD32 Antivirus έχει σχεδιαστεί για αποτελεσματική χρήση των πόρων συστήματος και σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τις επιδόσεις του υπολογιστή σας, ενώ τον προστατεύει από νέους τύπους απειλών.

Βελτίωση της προστασίας Anti-Phishing

Οι νέες λειτουργικές μονάδες του προγράμματος βασίζονται στην προστασία από επιθέσεις με ομόγλυφα. Μια επίθεση με ομόγλυφα είναι μια μέθοδος εξαπάτησης κατά την οποία ένας εισβολέας προσπαθεί να παραπλανήσει τους τελικούς χρήστες αντικαθιστώντας χαρακτήρες σε διευθύνσεις με διαφορετικούς αλλά παρόμοιους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, email που φαίνεται να προέρχονται από την τράπεζά σας μπορεί να προσπαθήσουν να σας κατευθύνουν σε έναν πλαστό ιστότοπο.

Βρείτε περισσότερα για το Anti-phishing στις σελίδες βοήθειας


Τι νέο υπάρχει στο ESET NOD32 Antivirus 13.1

Προηγμένη εκμάθηση υπολογιστή

Η προηγμένη εκμάθηση υπολογιστή είναι ένα προηγμένο επίπεδο προστασίας που βελτιώνει την ανίχνευση με βάση την εκμάθηση υπολογιστή. Διαβάστε περισσότερα για αυτό τον τύπο προστασίας στο Γλωσσάρι. Η Ρύθμιση του μηχανισμού ανίχνευσης δεν παρέχει πλέον διακόπτες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης από την έκδοση 13.0 και παλαιότερες εκδόσεις. Τα κουμπιά ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αντικαταστάθηκαν από τέσσερα κατώφλια - «Επιθετική», «Ισορροπημένη», «Επιφυλακτική» και «Ανενεργή».

Εξαιρέσεις

Αλλαγές στις εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις επιδόσεων σάς επιτρέπουν να εξαιρείτε αρχεία και φακέλους από τη σάρωση. Οι εξαιρέσεις ανίχνευσης σάς επιτρέπουν να εξαιρείτε αντικείμενα από τον καθαρισμό χρησιμοποιώντας το όνομα ανίχνευσης, τη διαδρομή ή τον κατακερματισμό τους.

Προστασία τραπεζικών πληρωμών

Βελτιώσεις στην Προστασία τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών


Για περισσότερες πληροφορίες και στιγμιότυπα οθόνης σχετικά με τις νέες δυνατότητες στο ESET NOD32 Antivirus, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της ESET:

Νέα χαρακτηριστικά σε αυτή την έκδοση των οικιακών προϊόντων της ESET