Vytvoření balíčku

Instalační balíček pro nasazení agenta a bezpečnostního produktu na Windows můžete vytvořit následujícími způsoby:

V horní části klikněte na Rychlé odkazy > Nasadit ESET Agenta a dále jako platformu vyberte Windows

V hlavním menu konzole přejděte do sekce Instalační balíčky a klikněte na Vytvořit instalační balíček

Jako platformu vyberte Windows a dále klikněte na Stáhnout instalační balíček nebo použít ESET Remote Deployment Tool


important

All-in-one instalační balíček (.exe) je dostupný pouze pro Windows.

1.Distribuce – vyberte možnost Stáhnout instalační balíček nebo použít ESET Remote Deployment Tool.


note

Pokud jste vybrali jiný způsob instalace, postupujte dle odpovídajících pokynů:

Nejprve nasadit agenta (instalační skript)

Využít pro nasazení GPO nebo SCCM

2.Obsah balíčku – vyberte si jednu z níže uvedených možností:

Management Agent – pokud v sekci Obsah balíčku ponecháte předvybranou pouze tuto možnost, instalační balíček bude obsahovat pouze ESET Management Agenta. Tuto možnost vyberte v případě, kdy bezpečnostní produkt nainstalujete později nebo již je na stanici nainstalován.

Bezpečnostní produkt – v balíčku bude bezpečnostní produkt a ESET Management Agent. Tuto možnost vyberte, pokud na stanici není instalován žádný bezpečnostní produkt ESET, a zároveň chcete na stanici nainstalovat také ESET Management agenta.

Full Disk Encryption – tato možnost se zobrazí po nahrání platné licence na produkt ESET Full Disk Encryption.

ESET Inspect Connector – po vybrání této možnosti bude součástí instalační balíčku ESET Inspect Connector.

3.Pokud souhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti ESET (verze a typ operačního systému, verze produktu ESET a další informace související s produktem), zaškrtněte možnost Zapojit se do programu vylepšování produktu.

4.Nadřazená skupina (volitelné) – vyberte nadřazenou skupinu, do níž se v ESET PROTECT Web Console zařízení umístí po nainstalování agenta. Vybrat můžete již existující nebo vytvořit novou statickou skupinu, do níž se zařízení umístí po nainstalování balíčku. Výběrem nadřazené skupiny přidáte do instalačního balíčky všechny politiky, které jsou na danou skupinu aplikované.

5.Název serveru (volitelné) – zadejte název nebo IP adresu ESET PROTECT Serveru. V případě potřeby můžete zadat Port (standardně 2222).

6.Klientský certifikát:

ESET PROTECT certifikát – automaticky se vybere klientský certifikát a ESET PROTECT certifikační autorita, která se použije v průběhu instalace. Pokud chcete pro komunikaci daného Agenta použít jiný certifikát, klikněte na jeho název (ESET PROTECT certifikát) a ze seznamu dostupných certifikátů vyberte jiný.

Vlastní certifikát – pokud používáte pro ověřování komunikace vlastní certifikáty, vyberte tuto možnost a nahrajte do konzole certifikát ve formátu .pfx, který chcete použít v průběhu instalace agenta. Více informací naleznete v kapitole Certifikáty.

Heslo k certifikátu – heslo, které jste definovali při instalaci ESET PROTECT Serveru (v průběhu vytváření certifikační autority), případně při vytváření vlastního certifikátu. V opačném případě ponechte pole prázdné.


warning

V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při inicializaci agenta.


important

Mějte na paměti, že z instalačního balíčku je možné heslo k certifikátu extrahovat.

7. arrow_down_business Přizpůsobit další nastavení

8. Klikněte na tlačítko Dokončit nebo Nastavení produktu.

9. arrow_down_business Bezpečnostní produkt

Pokud jste v kroku 2 vybrali Full Disk Encryption nebo ESET Inspect Connector, můžete také změnit jejich nastavení.

arrow_down_business Full Disk Encryption

arrow_down_business ESET Inspect Connector

10. Klikněte na tlačítko Dokončit.

11. Stáhněte si vygenerovaný all-in-one instalační balíček. Vyberte si verzi balíčku, který chcete nasadit:

o32-bit (například PROTECT_Installer_x86_cs_CZ.exe)

o64-bit (například PROTECT_Installer_x64_cs_CZ.exe)

oARM64 (například PROTECT_Installer_x64_cs_CZ.exe) – na Windows běžící na ARM64 architektuře není možné nainstalovat ESET Management Agenta ani bezpečnostní produkt ESET určený pro x86 nebo x64 architekturu.


important

Všechna data stažená z repozitáře (ať již online ESET repozitáře nebo vašeho lokálního mirroru repozitáře) jsou digitálně podepsaná společností ESET a ESET PROTECT Server ověřuje kontrolní součty souborů a PGP podpisy. ESET PROTECT Server generuje all-in-one instalační balíčky lokálně. Z tohoto důvodu all-in-one instalační balíček není digitálně podepsán, což může vést k zobrazení varování ze strany webového prohlížeče při pokusu o jeho stažení, stejně tak operačního systému, který může blokovat spuštění nepodepsaných instalačních balíčků.

 

12. All-in-one instalační balíček obsahující ESET Management Agenta můžete na stanici nainstalovat dvěma způsoby:

Ruční spuštěním instalačního balíčku – Stažený instalační balíček spusťte na klientské stanici. Následně se na zařízení nainstaluje ESET Management Agent, bezpečnostní produkt ESET a dojde k jeho připojení do ESET PROTECT. Instalační balíček ESET Endpoint Antivirus/Security vytvořený v ESET PROTECT 8.1 a novější podporuje Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops a Windows 10 s více relacemi. Pro více informací týkajících se instalace přejděte do kapitoly průvodce instalací. Pro potlačení (skrytí) průvodce instalací můžete instalační balíček spustit v tichém režimu.

Vzdáleně prostřednictvím nástroje na hromadné nasazení (ESET Remote Deployment Tool dokáže nasadit balíček ESET Management Agenta zároveň na více stanic).