Εγκατάσταση του διακομιστή ESET PROTECT

Δομή στοιχείων του ESET PROTECT

Για να διαχειριστείτε δίκτυα μικρού έως μεσαίου μεγέθους (1.000 υπολογιστές-πελάτες ή λιγότεροι), η εγκατάσταση ενός υπολογιστή με διακομιστή ESET PROTECT και όλα τα στοιχεία του (παρεχόμενος διακομιστής διαδικτύου, βάση δεδομένων κ.ο.κ.) είναι συνήθως αρκετή. Είναι σαν ένας διακομιστής ή μια ανεξάρτητη εγκατάσταση. Όλοι οι διαχειριζόμενοι υπολογιστές-πελάτες συνδέονται απευθείας με τον διακομιστή ESET PROTECT μέσω του Φορέα ESET Management. Ο διαχειριστής μπορεί να συνδεθεί με την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT μέσω του προγράμματος περιήγησης από οποιονδήποτε υπολογιστή στο δίκτυο ή να εκτελέσει την Κονσόλα διαδικτύου απευθείας από τον διακομιστή ESET PROTECT.

ds_single_server_small_business

Εγκατάσταση

Τα προγράμματα εγκατάστασης του ESET PROTECT είναι διαθέσιμα σε διαφορετικές μορφές για την υποστήριξη διαφόρων μεθόδων εγκατάστασης:

Η ESET συνιστά το πρόγραμμα εγκατάστασης «Όλα σε ένα» για μικρές αναπτύξεις σε Windows.

Η ESET συνιστά την ανάπτυξη μιας Εικονικής συσκευής ESET PROTECT με προκαθορισμένη ρύθμιση παραμέτρων (η οποία εκτελείται σε CentOS Linux) εάν χρησιμοποιείτε υπερεπόπτη. Η ανάπτυξή της είναι γρήγορη και πιο απλή από την εγκατάσταση σε Windows.


note

Εάν κάνετε αναβάθμιση από προηγούμενη έκδοση του ESET PROTECT ή του ESMC 7.x, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.