Nové funkcie v ESET PROTECT 9.1

Prehliadka produktu

Pripravili sme prehliadku produktu, ktorá vám pomôže rýchlo sa zorientovať v našom riešení a osvojiť si základy jeho fungovania. Viac informácií

Zmenené názvy produktov

ESET Enterprise Inspector bol premenovaný na ESET Inspect a ESET Dynamic Threat Defense zmenil názov na ESET LiveGuard Advanced. Podrobnejšie informácie nájdete v tomto článku.

Zlepšené možnosti reštartu

V najnovšej verzii produktu ESET Endpoint Security for Windows (9.1) sme prepracovali reštarty a zaviedli nové možnosti. Teraz môžete nastaviť reštarty tak, aby ich koncoví používatelia mohli odložiť. Viac informácií

Jednoduchšie nasadenie

Prepracovali sme sprievodcu vytváraním inštalátora, takže je intuitívnejší. V klientskej úlohe Inštalácia softvéru po novom môžete použiť špeciálny parameter „najnovší“, ktorý zaistí, že sa prostredníctvom vytvoreného inštalátora vždy nainštaluje najnovšia verzia produktu. Viac informácií

Natívna podpora ARM pre macOS

S najnovšou verziou ESET Management Agenta a produktu ESET Endpoint Antivirus for macOS (verzia 7) prinášame natívnu podporu zariadení s procesorom ARM. Viac informácií

Podpora pre aplikácie tretích strán na dvojúrovňové overovanie

Pridali sme podporu pre aplikácie tretích strán na dvojúrovňové overovanie, ktoré podporujú vyžadovaný protokol TOTP, ako napríklad Google Authenticator, Microsoft Authenticator a Authy. Viac informácií

Rozšírené filtre

Predstavujeme nový koncept filtrovania údajov, ktorý vám umožní jednoducho filtrovať relevantné zariadenia nielen vo väčších prostrediach. Vždy budete mať štatistický prehľad o tom, koľko zariadení s konkrétnymi atribútmi máte vo svojej sieti, a počet vrátených výsledkov sa dozviete ešte skôr, ako kliknete na filter. Nové možnosti filtrovania môžete vyskúšať v sekcii Počítače. Viac informácií

Lepší prehľad o automatických aktualizáciách

Do riadiaceho panela Stav verzie súčastí na karte Prehľad stavu sme pridali novú časť označenú modrou farbou. Tá vám pomôže ľahko identifikovať koncové zariadenia so zapnutými automatickými aktualizáciami, ktoré čakajú na automatické aktualizovanie na najnovšiu verziu, ale zároveň je možné ich vopred aktualizovať aj manuálne. Viac informácií

Zoznam neaktuálnych súčastí

ESET PROTECT teraz vyhľadáva zastarané súčasti, administrátorovi konzoly zobrazí ich zoznam a poskytne návod na ich aktualizáciu. Viac informácií

Webová kontrola pre MDM

Funkciu webovej kontroly sme z Cloud MDM spätne distribuovali do lokálnej verzie. Administrátor tak môže obmedziť prístup zamestnancov k rôznym kategóriám obsahu alebo konkrétnym internetovým odkazom.

Ďalšie vylepšenia a zmeny v používaní

Viac informácií nájdete v protokole zmien.