Uaktualnianie programu ESMC/ESET PROTECT zainstalowanego w klastrze trybu failover w systemie Windows

Jeśli serwer ESMC/ESET PROTECT zainstalowano w środowisku klastra trybu failover w systemie Windows, wykonaj poniższe czynności, aby przeprowadzić aktualizację ESET PROTECT do najnowszej wersji.


important

Upewnij się, że masz obsługiwany system operacyjny.

1.Zatrzymaj rolę klastra serwera ESMC/ESET PROTECT w Menedżerze klastra. Upewnij się, że usługa ESET Security Management Center Server lub ESET PROTECT Server została zatrzymana we wszystkich węzłach klastra.

2.Uzyskaj dostęp online do udostępnionego dysku klastrowego w węźle 1 i uaktualnij komponent serwera ręcznie, uruchamiając najnowszy plik .msi instalatora — jak w przypadku instalacji komponentu.

3.Po zakończeniu instalacji (uaktualniania) upewnij się, że usługa ESET PROTECT Server została zatrzymana.

4.Uzyskaj dostęp online do udostępnionego dysku klastrowego w węźle 2 i uaktualnij komponent serwera tak, jak w kroku 2.

5.Po uaktualnieniu serwera ESET PROTECT we wszystkich węzłach klastra uruchom rolę serwera ESET PROTECT w Menedżerze klastra.

6.Uaktualnij agenta ESET Management ręcznie, uruchamiając najnowszy instalator .msi we wszystkich węzłach klastra.

7.W konsoli internetowej ESET PROTECT sprawdź, czy we wszystkich węzłach są najnowsze wersje agenta i serwera (te, do których przeprowadzono uaktualnienie).