Kopa zapasowa / aktualizacja serwera bazy danych

Program ESET PROTECT używa bazy danych do przechowywania danych klientów. Poniższe sekcje zawierają szczegółowe informacje o tworzeniu kopii zapasowych oraz aktualizacji bazy danych serwera ESET PROTECT (lub serwera ESMC) lub bazy danych komponentu MDM:

Jeśli nie ma bazy danych skonfigurowanej na potrzeby używania z serwerem ESET PROTECT, można użyć programu Microsoft SQL Server Express dołączonego do instalatora. W wersji ESET PROTECT 9.1 Instalator kompleksowy domyślnie instaluje produkt Microsoft SQL Server Express 2019.

oJeśli używasz starszej wersji systemu Windows (Server 2012 lub SBS 2011), domyślnie zainstalowany zostanie produktMicrosoft SQL Server Express 2014.

oInstalator automatycznie generuje losowe hasło do uwierzytelniania bazy danych (przechowywane w pliku %PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini).


warning

Program Microsoft SQL Server Express ma limit rozmiaru wynoszący 10 GB dla każdej relacyjnej bazy danych. Nie zalecamy korzystania z programu Microsoft SQL Server Express:

w środowiskach firmowych lub dużych sieciach,

Jeśli produkt ESET PROTECT ma być używany z ESET Inspect.

Jeśli zainstalowana jest starsza, nieobsługiwana baza danych (MySQL 5.5 lub MS SQL 2008/2012), uaktualnij bazę danych do zgodnej wersji przed przystąpieniem do uaktualniania serwera ESET PROTECT.

 

Zobacz też ESET PROTECT migrację bazy danych.

Muszą być spełnione następujące wymagania związane z programem Microsoft SQL Server:

Należy zainstalować obsługiwaną wersję programu Microsoft SQL Server. Podczas instalacji wybierz opcję uwierzytelniania Tryb mieszany.

Jeśli program Microsoft SQL Server jest już zainstalowany, ustaw w opcji uwierzytelnienia Tryb mieszany (Uwierzytelnianie programu SQL Server i Uwierzytelnianie Windows). Aby to zrobić, wykonaj działania opisane w tym artykule bazy wiedzy. Jeśli chcesz logować się do programu Microsoft SQL Server przy użyciu uwierzytelniania systemu Windows, wykonaj czynności opisane w tym artykule z bazy wiedzy.

Zezwól na połączenia TCP/IP z programem SQL Server. Aby to zrobić, wykonaj działania opisane w tym artykule bazy wiedzy, rozpoczynając od części II. Zezwalanie na połączenia TCP/IP z programem SQL Server.


note

Aby można było skonfigurować program Microsoft SQL Server (bazy danych i użytkowników), a także nim zarządzać i administrować, należy pobrać program SQL Server Management Studio (SSMS).

Nie instaluj programu SQL Server na kontrolerze domeny (np. w przypadku korzystania z systemu Windows SBS/Essentials). Zalecamy zainstalowanie programu ESET PROTECT na innym serwerze lub niezaznaczanie komponentu SQL Server Express podczas instalacji (wymaga to uruchomienia bazy danych ESET PROTECT na istniejącym serwerze SQL lub MySQL).