Instalacija ESMC/ESET PROTECT instalirana u klasteru za prebacivanje u slučaju pogreške u sustavu Windows

Ako imate ESMC/ESET PROTECT server instaliran u okruženju klastera za prebacivanje u slučaju pogreške na sustavu Windows, slijedite korake u nastavku kako biste ga nadogradili na najnoviju verziju programa ESET PROTECT:


important

Provjerite imate li podržani operacijski sustav.

1.Zaustavite ulogu klastera ESMC/ESET PROTECT servera u Upravitelju klastera. Provjerite je li servis (ESET Security Management Center Server ili ESET PROTECT Server) zaustavljen na svim čvorovima klastera.

2.Stavite zajednički disk klastera na mrežu na čvor1 i nadogradite komponentu servera ručno tako da pokrenete najnoviji .msi instalacijski program kao u slučaju komponentne instalacije.

3.Po dovršetku instalacije (nadogradnje) provjerite je li servis ESET PROTECT Server zaustavljen.

4.Stavite zajednički disk klastera na mrežu na čvor2 i nadogradite komponentu servera jednako kao u 2. koraku.

5.Kada se ESET PROTECT server nadogradi na svim čvorovima klastera, pokrenite ulogu ESET PROTECT servera u Upravitelju klastera.

6.Nadogradite ESET Management agent ručno pokretanjem najnovijeg .msi instalacijskog programa na svim čvorovima klastera.

7.U ESET PROTECT web-konzoli provjerite prijavljuju li verzije agenta i servera za sve čvorove najnoviju verziju koju ste nadogradili.