Pravila privatnosti

ESET, spol. s.r. o, s registriranim uredom na adresi Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Republika Slovačka, tvrtka registrirana u trgovačkom registru Okružnog suda u Bratislavi I, odjeljak Sro, unos br. 3586/B, broj poslovne registracije: 31333532, kao voditelj obrade podataka („ESET” ili „Mi”) želi biti transparentna u vezi s obradom osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika. Radi postizanja tog cilja objavljujemo ova Pravila privatnosti isključivo u svrhu informiranja svojih korisnika („Krajnji korisnik” ili „Vi”) o sljedećim temama:

obradi osobnih podataka,

povjerljivosti podataka,

pravima ispitanika.

Obrada osobnih podataka

Usluge koje pruža ESET implementirane u naš program pružaju se pod uvjetima Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika („EULA”), ali neki od njih mogu zahtijevati posebnu pažnju. Želimo vam pružiti više detalja o prikupljanju podataka u vezi s uslugama koje vam pružamo. Pružamo različite usluge opisane u EULA-i i dokumentaciji programa, kao što su usluge nadogradnje, sustava ESET LiveGrid®, zaštite od zloupotrebe podataka, podrške itd. Kako bi usluge funkcionirale, moramo prikupljati sljedeće podatke:

Za upravljanje ESET-ovim sigurnosnim programima potrebno je i lokalno pohranjivanje podataka kao što su ID i naziv računala, naziv programa, podaci o licenci, podaci o aktivaciji i isteku, podaci o hardveru i softveru povezani s upravljanim računalom s instaliranim ESET-ovim sigurnosnim programom. Dnevnici koji se odnose na aktivnosti upravljanih ESET-ovih sigurnosnih programa i uređaja prikupljaju se i dostupni su kako bi se olakšalo upravljanje i nadziranje značajki i usluga bez automatiziranog slanja ESET-u.

Podatke o procesu instalacije, uključujući platformu na kojoj je naš program instaliran, i podatke o radu i funkcionalnosti naših programa kao što su otisak prsta hardvera, instalacijski ID-ovi, slike stanja memorije u slučaju pada sustava, ID-ovi licenci, IP adresa, MAC adresa i konfiguracijske postavke programa koje također mogu uključivati upravljane uređaje.

Informacije o licenciranju, kao što su ID licence i osobni podaci poput imena, prezimena, adrese i adrese e-pošte, potrebni su za potrebe fakturiranja, provjeru izvornosti licence i pružanje naših usluga.

Za pružanje usluge podrške mogu biti potrebni kontaktni podaci i podaci koji se nalaze u vašim zahtjevima za podršku. Ovisno o načinu na koji nam se odlučite obratiti, možemo prikupljati vašu adresu e-pošte, telefonski broj, podatke o licenci, detalje o programu i opis slučaja za podršku. Možemo zatražiti da nam pružite i druge podatke, kao što su generirani dnevnici, radi olakšavanja usluge podrške.

Podaci o upotrebi naše usluge potpuno su anonimni do kraja sesije. Nakon završetka sesije ne pohranjuju se nikakvi osobni podaci.

Povjerljivost podataka

ESET je tvrtka koja djeluje diljem svijeta putem povezanih subjekata ili partnera kao dio naše mreže za distribuciju, usluge i podršku. Informacije koje ESET obrađuje mogu se prenijeti povezanim subjektima ili partnerima ili preuzeti od njih radi provedbe Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika, uključujući npr. pružanje usluga ili podrške ili naplatu. Ovisno o Vašoj lokaciji i usluzi koju odaberete, može biti potrebno da prenesemo Vaše podatke u zemlju u kojoj ne postoji odluka Europske komisije o odgovarajućoj zaštiti. Čak i u tom slučaju svaki prijenos informacija podložan je zakonodavstvu o zaštiti podataka i izvršava se samo ako je to potrebno. Standardne ugovorne klauzule, obvezujuća korporativna pravila ili druga odgovarajuća zaštita moraju se utvrditi bez iznimke.

Dajemo sve od sebe kako bismo spriječili pohranjivanje podataka dulje nego što je potrebno tijekom pružanja usluga prema Licenčnom ugovoru za krajnjeg korisnika. Vrijeme zadržavanja može biti duže od valjanosti vaše licence kako bismo vam pružili dovoljno vremena za jednostavnu i pravovremenu obnovu licence. Minimizirane i pseudonimizirane statistike i drugi podaci iz sustava ESET LiveGrid® mogu se dalje obrađivati u statističke svrhe.

ESET provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti za potencijalne opasnosti. Činimo sve što možemo kako bismo zajamčili kontinuiranu povjerljivost, cjelovitost, dostupnost i otpornost sustava i usluga obrade. Međutim, u slučaju povrede osobnih podataka koja uzrokuje opasnosti za Vaša prava i slobode, spremni smo obavijestiti nadzorno tijelo, kao i osobe čiji se podaci obrađuju. Kao ispitanik imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu.

Pravima ispitanika.

Tvrtka ESET podložna je zakonskim odredbama Slovačke Republike i obvezuje nas zakonodavstvo o zaštiti podataka kao dio Europske unije. Podložno uvjetima utvrđenima primjenjivim zakonima za zaštitu podataka, kao ispitanik imate sljedeća prava:

pravo zatražiti od tvrtke ESET pristup svojim osobnim podacima,

pravo na ispravak svojih osobnih podataka ako su netočni (također imate pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka),

pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka,

pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka,

pravo uložiti prigovor na obradu,

pravo podnijeti pritužbu i

pravo na prenosivost podataka.

Ako želite ostvariti svoje pravo kao ispitanik ili ako imate pitanja, pošaljite nam poruku na:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk